Udviklingslaboratoriet for pædagogisk og didaktisk praksis

Fokus: 21. century skills (kompetencer i verdensklasse)

 

Flere skal have en erhvervsrettet uddannelse, og de skal være dygtigere. Det kræver motiverende undervisning af høj kvalitet. Undervisning, der udvikler elever og studerendes talenter og giver dem kompetencer til at begå sig på fremtidens arbejdsmarked – f.eks. kompetencer i innovation og tværfaglighed.

 

Udviklingslaboratoriet for pædagogisk og didaktisk praksis har fokus på underviserens praksis og pædagogik. Pædagogik, der kan styrke fastholdelse og rekruttering, elevernes motivation og udbytte af undervisningen og styrke deres talent, innovationskompetence og erhvervsrettet dannelse.

 

Der er tre programmer i Udviklingslaboratoriet for pædagogisk og didaktisk praksis:

  1. Erhvervsrettet innovation
  2. Talent og motivation
  3. Fag og faglighed på nye måder
  4. Uddannelseseksperimenter i projektets forlængelse (link kommer)

 

Læs om uddannelseseksperimenterne der er gennemført i Uddannelseslaboratoriet her og om pædagogisk didaktiske tendenser på tværs af de tre programmer.

 

Hvert udviklingslaboratorium har en forandringsteori. Her ses forandringsteorien for Udviklingslaboratoriet for pædagogisk og didaktisk praksis:

P1 Udviklingslaboratoriet, Kompetencer i Verdensklasse

Læs mere om forandringsteorier her.

 

Program: Erhvervsrettet innovation

Med programmet Erhvervsrettet innovation er det målet at styrke elever og studerendes innovative og entreprenante kompetencer. Programmet ønsker at målrette innovation og kreativitet til, i højere grad end tidligere at komme med bæredygtige løsningsforslag, der kan skabe værdi for mennesker og erhverv med vækst for øje.

 

I arbejdet med at videreudvikle og i højere grad relatere innovation til at arbejde henimod et mere erhvervsrettet fokus, er der blevet igangsat 24 uddannelseseksperimenter. Eksperimentdeltagerne har her i egne lokale kontekster iværksat eksperimenter, der har adresseret indsatsens fokusområder og haft til formål at finde nye veje for arbejdet med erhvervsrettet innovation.

 

Under dette program er der fire forsøgsspor. Tryk på hvert enkelt forsøgspor for at se dets forandringsteori:

Yderligere information om de fire forsøgsspor findes i inspirationshæftet nedenfor.

 

Materialer for Erhvervsrettet innovation

 

Program: Talent og motivation

Talent og motivation som pædagogisk afsæt bidrager til et øget fokus på ”talentbegrebet” og til at udvikle motiverende og talentfremmende didaktiske og pædagogiske tiltag indenfor de erhvervsrettede og professionsfaglige uddannelser.

 

Der er indenfor Talent og motivation gennemført 20 lokalt forankrede uddannelseseksperimenter på Uddannelseslaboratoriets partnerinstitutioner. Uddannelseseksperimenterne har arbejdet med udviklingen af en talentforståelse, som peger på, hvilke kompetencer uddannelserne, samt aftagere, identificerer som væsentlige, når de spotter talentfulde elever og studerende. Samtidig er der arbejdet målrettet med udviklingen af talentudviklende forløb og undervisningsformer med inddragelse af aftagere. Disse eksperimenter har haft fokus på at styrke udviklingen af talentfulde elever/studerende og herigennem at styrke deres motivation og fastholdelse på uddannelserne.

 

Under dette program er der fire forsøgsspor. Tryk på hvert enkelt forsøgspor for at se dets forandringsteori:

Yderligere information om de fire forsøgsspor findes i inspirationshæftet nedenfor.

 

Materialer Talent og motivation

 

Program: Fag og faglighed på nye måder

Programmets ambition er at styrke elevers og studerendes erhvervsrettede kompetencer så de i højere grad afspejler omverdens forandringsbehov. Dette indebærer både de fag-faglige kompetencer, såvel som personlige og sociale kompetencer. Eksempelvis evnen til at samarbejde, lede og arbejde udviklingsbaseret og tværfagligt.

 

I programmet er der gennemført 16 uddannelseseksperimenter, der har haft fokus på at tænke faglighed på en ny måde, samt hvordan anderledes undervisningsforløb kan understøtte elevernes og de studerendes udvikling af de efterspurgte kompetencer. Eksempelvis er der eksperimenteret med, hvori fagligheden består, og undervisere har spurgt aftagerne, hvilke kompetencer eleverne og de studerende skal have. I andre eksperimenter er det formidlingen af det faglige indhold, der er afprøvet i nye former og forløb for at understøtte det kompetencebehov, som efterspørges. Der er ligeledes arbejdet med, hvordan digitale værktøjer kan indgå i den didaktiske planlægning af undervisningen.

 

Under dette program er der tre forsøgsspor. Tryk på hvert enkelt forsøgsspor for at se dets forandringsteori:

Yderligere information om de fire forsøgsspor findes i inspirationshæftet nedenfor.

 

Materialer for Fag og faglighed på nye måder

 

Uddannelseseksperimenter i projektets forlængelse

Der er gennemført yderligere uddannelseseksperimenter, som er blevet gennemført hos tre partnere i projektets forlængelse. Under dette udviklingslaboratorium er der gennemført fire ekstra uddannelseseksperimenter: