Program: Fag og faglighed på nye måder

Her kan du læse beskrivelser af uddannelseseksperimenter gennemført i Udviklingslaboratoriet for pædagogisk og didaktisk praksis under programmet Fag og faglighed på nye måder.

 

Læs beskrivelser af uddannelseseksperimenterne i inspirationshæftet Fag og faglighed på nye måder eller i hæftet samlede uddannelseseksperimenter.

 

I programmet Fag og faglighed på nye måder arbejdes der med at uddannelsesinstitutionerne bevæger sig væk fra den curriculumrettede undervisningstradition og hen imod undervisningsforløb baseret på kompetencemål. Programmet arbejder ligeledes med at inddrage IT og medier i gentænkningen af fag og faglighed. I programmet fokuseres der på at skabe 21st century skills (kompetencer i verdensklasse). Læs mere om programmet her.

 

Uddannelseseksperimenterne er opdelt efter de forsøgsspor som de har bidraget med ny praksis til. Der findes bilag til de uddannelseseksperimenter med * her.

 

Forsøgsspor: Uddannelses- og undervisningsplanlægning tænkt på ny

Kompetencer, der matcher
EUX tværfagligt projektforløb
Problem Baseret Læring  – med inddragelse af forumspil

En virtuel virkelighedstro fødegang*

 

Forsøgsspor: Inddragelse af elever og studerende

Styrkelse af elevbevidsthed om egne ressourcer gennem feedback og sparring
Virtuelt grundforløb
Reguleret lys og farver
Studerende lærer af andre studerende
Elevtopmøde
Makker-System

Hvilken profil har en EUX-elev

Kollegial supervision

 

Forsøgsspor: Digitale læringsstrategier

Øget studenteraktivitet qua digitalisering
Laboratorie Wiki (kollaborativt digitalt læringsværktøj)
Videoinstruktion
Blended Learning

Flipped Classroom*