Udviklingslaboratoriet for karriere

Fokus: Flexication

 

Et dynamisk og fleksibelt uddannelsessystem er en forudsætning for, at vi kan imødekomme virksomhedernes kompetencebehov. Fremtidens arbejdskraft skal selv skabe og vedligeholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet ved løbende at udvikle deres kompetencer og karriereforløb, så de passer til omverdens behov. Derfor skal uddannelsesinstitutionerne være bedre til at understøtte elevernes karriereplanlægning både før, under og ved overgangen til arbejdsmarkedet.

 

Udviklingslaboratoriet fokuserer på at skabe et mere sammenhængende og fleksibelt uddannelsessystem, der gør det lettere for elever og studerende at bevæge sig på tværs i uddannelsessystemet. Udviklingslaboratorium for karriere fokuserer på vejledernes og elevernes praksis og vil skabe bedre samspil mellem uddannelsesvalg og beskæftigelsesmuligheder.

 

Der er to programmer i Udviklingslaboratoriet for karriere:

  1. Karriereveje og nye vejledningsformer
  2. Education on demand
  3. Uddannelseseksperimenter i projektets forlængelse

Læs om uddannelseseksperimenterne der er gennemført i Uddannelseslaboratoriet her.

 

Hvert udviklingslaboratorium har en forandringsteori. Her ses forandringsteorien for Udviklingslaboratoriet for karriere:

P5 Udviklingslaboratoriet for KarrierevejeLæs mere om forandringsteorier her.

 

Program: Karriereveje og nye vejledningsformer 

Programmet Karriereveje og nye vejledningsformer bygger på en antagelse om, at nye vejledningsformer styrker den enkelte elev eller studerendes motivation for at gennemføre uddannelsen eller alternativt at foretage et kvalificeret omvalg.

 

Programmets afsæt er 11 uddannelseseksperimenter, der i lokale kontekster har iværksat aktioner, der udvikler og afprøver nye former for uddannelses- og vejledningstilbud. Nye former, der på den ene side støtter og udvikler eleven eller den studerendes mobilitet og evne til at fastholde beskæftigelse. Og på den anden side kvalificerer eleven eller den studerendes interesser og mål i forhold til at tage en uddannelse og foretage ændringer i karriereplaner undervejs.

 

Programmet lægger op til, at elever og studerende, i samarbejde med vejleder, kan tilrettelægge individuelle uddannelses- og beskæftigelsesforløb, både inden, under og efter uddannelsen. Programmet udvikler også nye former for perspektivafklarende karrierevejledning, som understøtter studerendes og elevers overgange til et foranderligt arbejdsmarked. Desuden fokuserer Karriereveje og nye vejledningsformer på, hvordan elevers og studerendes karriereveje kan udvikles, også i retning mod uddannelser og jobs, der endnu ikke er etablerede.

 

Programmet Karriereveje og nye vejledningsformer udvikler nye vejledningsformer og uddannelsestilbud, der understøtter elever og studerendes gennemførelse og afklarer perspektiver på overgangen til et foranderligt arbejdsmarked og/eller en erhvervsrettet videregående uddannelse.

 

Under dette program er der to forsøgsspor. Tryk på hvert enkelt forsøgspor for at se dets forandringsteori:

Yderligere information om de to forsøgsspor findes i inspirationshæftet nedenfor.

 

Materialer for Karriereveje og nye vejledningsformer

 

Program: Education on demand

Programmet Education on demand har ikke gennemført uddannelseseksperimenter på partnerinstitutionerne, men har haft til opgave, at understøtte med ny viden der kan være med til at underbygge behovet for et mere dynamisk og fleksibelt uddannelsessystem. Programmet har arbejdet med nye samarbejdsformer mellem og på tværs af uddannelser, virksomheder og udvalg og styrelser, der kan føre til øget samarbejde, sammenhæng og fleksibilitet i det danske uddannelsessystem. Derudover har programmet også arbejdet med udvikling og afprøvning af nye koncepter for institutionelle brugeranalyser.

 

Du kan læse programmets materialer her:

 

Uddannelseseksperimenter i projektets forlængelse

Der er gennemført yderligere uddannelseseksperimenter, som er blevet gennemført hos tre partnere i projektets forlængelse. Under dette udviklingslaboratorium er der gennemført to ekstra uddannelseseksperimenter: