Program: Talent og motivation

Her kan du læse beskrivelser af uddannelseseksperimenter gennemført i Udviklingslaboratoriet for pædagogisk og didaktisk praksis under programmet Talent og motivation.

 

Læs beskrivelser af uddannelseseksperimenterne i inspirationshæftet Talent og motivation eller i hæftet samlede uddannelseseksperimenter.

 

Programmet Talent og motivation bidrager til et øget fokus på at udvikle en forståelse af, hvad en talentfuld elev/studerende er samt til at udvikle talentfremmende didaktiske og pædagogiske tiltag indenfor de erhvervsrettede uddannelser. I programmet fokuseres der på at skabe 21st century skills (kompetencer i verdensklasse). Læs mere om programmet her.

 

Uddannelseseksperimenterne er opdelt efter de forsøgsspor som de har bidraget med ny praksis til. Der findes bilag til de uddannelseseksperimenter med * her.

 

Forsøgsspor: Talentbegreb

Talentdefinition – erhvervsliv

Talent og didaktik

De Talentfulde – ‘Tjekliste’*

Talenttyper i fagfagligt felt – Prejekt

Praktisnær teoriundervisning med fokus på talent

Differentieret undervisning

Elevnetværk

 

Forsøgsspor: Talentfremmende forløb

De Talentfulde – ‘Træning’
Hverdagstalent og evaluering
Talenthold
Lektiecafe
Accelereret Studieforløb

Talentspor

De Talentfulde – ‘Workshop’

 

Forsøgsspor: Talentfremmende undervisningsformer

Talent og motivation

 

Forsøgsspor: Udvikling af samarbejdsformer

Teamorganiseret undervisning*
Talentpleje*
Logbog
Apps i undervisningen

Hverdagstalen og evaluering

Mentor-portfolio

Uddannelsesaften