Program: Praksislæring på nye måder

Her kan du læse beskrivelser af uddannelseseksperimenter gennemført i Udviklingslaboratoriet for vekseluddannelse under programmet Praksislæring på nye måder.

 

Læs beskrivelser af uddannelseseksperimenterne i inspirationshæftet Praksislæring på nye måder eller i hæftet samlede uddannelseseksperimenter.

 

I programmet Praksislæring på nye måder eksperimenteres der med at udvikle og skabe praksis, som skaber transfer mellem de to læringsarenaer i skole og praktik. Fokus er at skabe praksis, hvor samspillet mellem de to arenaer styrker elever og studerendes læring og kompetenceudvikling i både skole og praktik.

Det kan blandt andet ske ved, at den praktiske oplæring på praktikstederne foregår på et didaktisk kvalificeret grundlag, samtidig med, at undervisningen på uddannelsesinstitutionerne bliver mere praksisorienteret. I programmet fokuseres der på at skabe samspilsformer. Læs mere om programmet her.

 

Uddannelseseksperimenterne er opdelt efter de forsøgsspor som de har bidraget med ny praksis til. Der findes bilag til de uddannelseseksperimenter med * her.

 

Forsøgsspor: Autentiske situationer

Praksisfællesskab som platform for udvikling af praksisnær undervisning

Praksisnær undervisning på VVS*

Den autentiske problemstilling

Fra papir til materialer – fra teori til praksislæring

Inddragelse af virksomheder i IT Service Management-undervisningen
Nærtransfer og praksisnærhed

 

Forsøgsspor: Nye former for oplæringsdidaktik

Kompas

Makkerpar – omvendt
Skolepraktik – Uddannelsesplanlægning og virksomhedspraktik

SEATT*

Peer learning med integreret vurderingkort*

Virtuel læring for sterilassistenter i meritforløb

 

Forsøgsspor: Nye samarbejdsformer

Simulationslaboratorium