Program: Erhvervsrettet innovation

Her kan du læse beskrivelser af uddannelseseksperimenter gennemført i Udviklingslaboratoriet for pædagogisk og didaktisk praksis under programmet Erhvervsrettet innovation.

 

Læs beskrivelser af uddannelseseksperimenterne i inspirationshæftet Erhvervsrettet innovation eller i hæftet samlede uddannelseseksperimenter.

 

I programmet Erhvervsrettet innovation ønskes indsatsen at målrette elever og studerendes innovative og kreative kompetencer, således at de, i højere grad end tidligere, bliver i stand til at udarbejde bæredygtige løsningsforslag og bringe deres kompetencer i spil i denne forbindelse. Alt sammen med værdiskabelse for mennesker og erhverv for øje. I programmet fokuseres der på at skabe 21st century skills (kompetencer i verdensklasse). Læs mere om programmet her.

 

Uddannelseseksperimenterne er opdelt efter de forsøgsspor som de har bidraget med ny praksis til. Der findes bilag til de uddannelseseksperimenter med * her.

 

Forsøgsspor: Innovationsfremmende forløb

Innovativt praktikum

Fremlæggelsesformer

Innovationszoner – fysisk miljø som baggrund for et innovativt mindset

Innovation som motivationsfaktor i kernefaglig undervisning

Lærerprocesser med social innovation*

Innovationsgruppe

Google IO

Elevundervisning*

Gamefication
Den innovative underviser
Motivation gennem innovation og praktikum

Øget forståelse for entrepreneurship i innovations-camp

Drejebog – innovation i undervisningen*

 

Forsøgsspor: Innovationsfremmende opgaveformer

Opgavebank på tværs af skole og praktik
Inkubator*
Simuleret praksis
Handlingsorienteret projektformidling

 

Forsøgsspor: Tegn på innovationskompetencer

Prøveformer – med fokus på innovative kompetencer
Innovationsmanifest: Vurdering af innovative kompetencer og performancekompetencer*
Innovationsmanifest: ’4 hvide T-shirts’*
Innovationsmanifest: Ny eksamensform

 

Forsøgsspor: Samarbejdsformer mellem uddannelse og aftager

Tværdisciplinær innovation
Sommerhøjskole*
Innovationspanel – Advisory Boards