Metoder

Uddannelseslaboratoriet har udviklet metoder og beskrevet dem i en række materialer. Materialerne kan understøtte praktikere i det eksperimenterende arbejde. Se filmen og få mere at vide:

 

 

De udarbejdede materialer som også nævnes i filmen ovenfor er blandt andet Uddannelseseksperimenter – metode, teori og praksis, en introduktion til den eksperimenterende tilgang. Her introduceres arbejdet med uddannelseseksperimenter i forhold til at få indblik i metoder til at gennemføre uddannelseseksperimenter, hvilke teorier der ligger bag, og hvordan uddannelseseksperimenter udfolder sig i praksis.

 

Forandrings- og udviklingspraksis gennem eksperimenter

 

Omverdenens krav til uddannelsessystemet ændrer sig hele tiden, og uddannelserne skal kunne håndtere nye udfordringer: Nye reformer, nye elevgrupper, nye kvalifikationsbehov på arbejdsmarkedet, nye teknologier med mere. Udfordringerne præger uddannelsesområderne med omfattende forandringer, som uddannelsesinstitutionerne skal forholde sig til. Mange uddannelser er under et stort forandringspres, og der bliver stillet krav til, at uddannelser kan innovere på deres praksis – og det ofte med en kort tidshorisont.

 

En måde, hvorpå de mange og til tider modsatrettede forandringer kan håndteres, er, at uddannelser eksperimenterer med praksis for at finde svar, der giver mening i den enkelte kontekst. Det vil sige, at uddannelsesaktører arbejder innovativt, afprøvende, reflekterende, systematisk og vidensbaseret med at udvikle ny praksis, som sikrer, at uddannelserne også fremadrettet kan løse deres opgaver med at uddanne og kvalificere fremtidens arbejdskraft og danne fremtidens medborgere. Uddannelseseksperimenter bliver herved en vigtig brik i udviklingen af fremtidens uddannelser, fordi de viser vej og retning til nye og forbedrede praksisser. Fremfor at rearrangere praksis er der brug for, at vi tager stilling til, hvad det er, vi praktiserer – ’gør vi det rigtige, rigtigt’. Visionen er, at uddannelsesinstitutioner til en hver tid er klædt på til at kunne komme med det bedste bud på en uddannelsespraksis, der svarer på tidens uddannelsesudfordringer.

 

Du kan få mere at vide om Uddannelseslaboratoriets materialer som nævnes i filmen ovenfor ved at klikke på linkene herunder eller i menuen til venstre.