Skabeloner

Her kan du hente tomme skabeloner, som kan bruges i egen organisation til arbejdet med design af forandringsteorier og evaluering.
Billede - Organisering i et udviklingslaboratorium
I figuren ovenfor ses de forskellige niveauer i et udviklingslaboratorium.

 

Tomme designskabeloner til forandringsteorier på forskellige niveauer:

Hvis der er mere end et udviklingslaboratorium i forbindelse med jeres/institutionens udviklingsarbejde, kan I selv ændre på farverne på skabelonerne. En farve illustrerer et udviklingslaboratorium, for eksempel illustrerer farven lilla Udviklingslaboratorium for pædagogisk og didaktisk praksis. I skal være opmærksomme på, at når I læser og evt. lader jer inspirere af de udfyldte forandringsteorier på forsøgssporniveau (Niveau 2), så er der en ekstra kolonne, der hedder Forsøgssporets eksperimenter. Denne kolonne er ikke en del af designprocessen og er ikke medtaget i de tomme skabeloner. Kolonnen har blot til formål at vise hvilke uddannelseseksperimenter, der har bidraget til forandring af ny praksis i forbindelse med projektets afsluttende evaluering.

 

Tomme evalueringsskabeloner på forskellige niveauer:

 

Læs om og hent Uddannelseslaboratoriets udfyldte forandringsteorier her.