Projektoverblik vha. Forandringsteorier

Projektet Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium har brugt, de af projektet udviklede forandringsteorier, til at designe og evaluere projektet på flere niveauer. Først har vi designet hele projektets forandringsteori (niveau 5):

 

Alle udv.labs

 

Derefter har vi designet forandringsteorierne for de fire udviklingslaboratorier (se links nederst på niveau 4). Under hvert udviklingslaboratorium har vi igen designet en forandringsteori for hvert uddannelsesprogram (niveau 3). Under de forskellige programmer er der forsøgsspor, der sætter retning og inspiration til de temaer, der skal eksperimenteres indenfor. Vi har ligeledes designet forandringsteori for de enkelte forsøgsspor som findes under programmerne (niveau 2). Til sidst designer et eksperimentteam en forandringsteori for det uddannelseseksperiment, der skal gennemføres. Målet med forandringsteorierne er at skabe en proaktiv tilgang til udviklingsarbejde, der har til formål at skabe ny eller forbedret praksis. Samtidig bidrager forandringsteorierne til at få et overblik over de forandringer, fornyelser og forbedringer som uddannelseseksperimenter forventes at bidrage til.

 

Her ses organisering fra udviklingslaboratorier til uddannelseseksperimenter:

 

Billede - Organisering i et udviklingslaboratorium

 

 

 

 

Forandringsteorierne kan benyttes af alle organisationer, institutioner og lignende, der ønsker at anvende den eksperimenterende metode til at udvikle og forbedre praksis.  Forandringsteorier giver derfor et overblik over organisationens samlede udviklingsstrategi og kan designes på flere niveauer i organisationen.

 

Læs mere om de bagvedliggende tanker om forandringsteorier her eller i Håndbog til evaluering og forandringsteori for uddannelseseksperimenter.

 

Uddannelseslaboratoriet har lavet forandringsteorier på flere forskellige niveauer:

Forandringsteorier på program- og forsøgssporniveau (henholdsvis niveau 3 og 2) findes under de respektive udviklingslaboratorier her.

 

Tomme forandringsteorier til brug i egen organisation, institution eller lignende findes her.