Projektet

Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium er et forandringsprojekt, hvis vigtigste mission er at udfordre og nytænke måden uddannelsesinstitutioner i Region Hovedstaden tænker og udvikler uddannelse på. Både i forhold til læring, undervisning, organisation og ledelse: Hvad gør vi allerede nu for at løse de udfordringer vi har? Hvordan skaber vi endnu flere og endnu bedre løsninger?

 

Uddannelseseksperimenter sætter retning for ny praksis

Dorrit Sørensen, projektchef i Uddannelseslaboratoriet og Pernille Berg, innovations- og forskningschef, KEA og partner i Uddannelseslaboratoriet, ser tilbage på tre års samarbejde om uddannelseseksperimenter og udvikling af en eksperimenterende metode og tilgang. Her fortæller de hver i sær om, hvad der giver værdi ved at være en del af et uddannelseslaboratorium.

Filmen er optaget af Augenblick Film til Uddannelseslaboratoriets afslutningskonference den 8.oktober 2014.

 

 

Fakta om Uddannelseslaboratoriet

 

Vi eksperimenterer med uddannelse

Uddannelseslaboratoriet har eksperimenteret med erhvervsrettede uddannelser – fra EUD til ph.d.. Gennem uddannelseseksperimenterne og den eksperimenterende metode, som projektet har udviklet, bidrager Uddannelseslaboratoriet til at udvikle et mere fleksibelt og efterspørgselsorienteret uddannelsessystem, som betyder, at flere unge gennemfører en uddannelse, og at uddannelserne giver et bedre svar på fremtidens kompetencebehov.

 

Hent en Folder om Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium.

 

Inden for projektets planlagte tidsramme er der udført over 130 uddannelseseksperimenter og andre udviklingstiltag. I projektets forlængelse er der yderligere gennemført 9 uddannelseseksperimenter og en række udviklingstiltag. Dette arbejde har involveret 2318 elever/studerende, 1725 undervisere/vejledere/ledere og 122 virksomheder.

 

Afsæt i aktuelle behov

Uddannelseseksperimenterne tager afsæt i uddannelsespolitiske udfordringer som efterfølgende er oversat ind i de lokale uddannelseskontekster hos partnerne. Læs mere om partnerne her.

 

Fire udviklingslaboratorier

Fire udviklingslaboratorier danner den tematiske ramme om eksperimenterne:

  1. Udviklingslaboratoriet for pædagogisk og didaktisk praksis
  2. Udviklingslaboratoriet for vekseluddannelse
  3. Udviklingslaboratoriet for ledelse og styring
  4. Udviklingslaboratoriet for karriere

 

Partnersamarbejde

Uddannelseseksperimenterne er gennemført hos en bred kreds af partnere i projektet, som har etableret egne uddannelseslaboratorier. I laboratorierne blev der udviklet, afprøvet og evalueret uddannelseseksperimenter ud fra den eksperimenterende metode der er udviklet under projektet.