Uddannelseslaboratoriet i Cypern

19. december, 2014

I november 2014 afholdt Uddannelseslaboratoriet workshop om den eksperimenterende tænkning og metode til EAPRIL Conference – en årligt tilbagevendende europæisk konference om uddannelse og læring – denne gang i Nicosia, Cypern.

Uddannelsesforskere fra hele Europa, der alle var optaget af praksisbaseret forskning inden for uddannelsessektoren, var mødt op til EAPRIL Conference, i Cypern.

 

Fire medarbejdere fra Uddannelseslaboratoriet var på programmet med en workshop om den eksperimenterende metode og tænkning, som er udviklet i projektet. Ikke mindst var konferencen en oplagt mulighed for at danne netværk.

 

Jan Bisgaard, ph.d. i Udddannelseslaboratoriet og deltager i konferencen, fortæller:

– Vi mødte et væld af interessante uddannelsesforskere og deltog i mange spændende sessioner på konferencen. Vores helt klare oplevelse var, at mange var meget interesserede i Uddannelseslaboratoriets bidrag til den europæiske uddannelsesforskning og nyeste viden om metodisk udvikling af undervisningen og ledelsen på erhvervs- og professionsrettede uddannelser.

 

Workshop om den eksperimenterende metode og tænkning

I Uddannelseslaboratoriets workshop, blev deltagerne introduceret til Eksperimenthjulet og resultaterne inden for indsatserne Erhvervsrettet Innovation og Nye Samarbejdsformer mellem uddannelse og erhverv.

 

Dernæst arbejdede workshopdeltagerne med, hvordan de kunne anvende Eksperimenthjulet i deres egen uddannelseskontekst.

 

– Her viste de stor interesse for den eksperimenterende metode, og flere sagde, at de ville lade sig inspirere af metoden i forhold til deres fremadrettede arbejde med udviklingsprocesser i deres lokale praksis, fortæller Jan Bisgaard.

 

Turen til den EAPRIL Conference var alt i alt en inspirerende tur, fuld af netværk, mange nye videns-inputs og en aktiv spredning af Uddannelseslaboratoriets metode og resultater. Se Uddannelslaboratoriets oplæg ved konferencen her.