Se alle filmene

Her kan du finde film og læse lidt om aktiviteterne der er foregået i Uddannelseslaboratoriet 2012-2014. Find samtlige film om og med Uddannelseslaboratoriet på vores youtube-kanal eller se dem nedenfor:

 

 

Velkommen til Uddannelseslaboratoriet – Inspiration, metoder og ny viden om uddannelseseksperimenter

Velkommen til Uddannelseslaboratoriets hjemmeside – Hent inspiration, metoder og ny viden om arbejdet med uddannelseseksperimenter. Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium er et projekt, der gennemfører eksperimenter for at nytænke og udfordre erhvervsrettede uddannelser. Gennem en eksperimenterende metode og tilgang skaber vi nye veje til et mere fleksibelt og efterspørgelsesorienteret uddannelsessystem, så flere uddanner sig og uddannelserne bliver bedre.

Filmen er optaget af Augenblick Film, marts 2015.

 

 

 

Metodeserie: Uddannelseseksperimenter – Hvad, Hvordan, Hvorfor?

Metodeseriens mål er at sprede viden om uddannelseseksperimenter og metoderne hertil.
De enkelte publikationer i metodeserien anvendes til udvikling af uddannelsespraksis og har til formål på udforskende såvel som systematisk vis at sætte retning for, hvordan vi på uddannelsesinstitutioner skaber ny forbedret praksis.

Filmen er optaget af Augenblick Film, marts 2015.

 

 

 

Inspirationshæfter – Uddannelseseksperimenter, koncepter, modeller og værktøjer

Denne film handler om inspirationshæfter, der indeholder uddannelseskoncepter, modeller og værktøjer.
Inspirationshæfterne henvender sig til jer, der gerne vil arbejde med at udvikle og forny jeres praksis.  Her kan I få inspiration og idéer til undervisning, ledelse og vejledning på nye måder.
Inspirationshæfterne er udviklet på baggrund af uddannelseseksperimenter gennemført i Uddannelseslaboratoriet 2012-2014.

Filmen er optaget af Augenblick Film, marts 2015.

 

 

 

Eksperimenthjulet – Sådan arbejder du med uddannelseseksperimenter i praksis

I denne film introducerer vi Eksperimenthjulet, som er et bud på en systematisk model til at strukturere arbejdet med uddannelseseksperimenter. Eksperimenthjulet bliver herved omdrejningspunkt for den forandringsproces, der skal skabes i de enkelte uddannelseseksperimenter. Eksperimenthjulet er udviklet af Uddannelseslaboratoriet i et samspil med praksis. Selve arbejdet i Eksperimenthjulets seks faser er udfoldet i Håndbog til Eksperimenthjulet, som er er et opslagsværk for undervisere, vejledere, projektkoordinatorer og ledere.

Filmen er optaget af Augenblick Film, marts 2015.

 

 

 

Uddannelseseksperimenter sætter retning for ny praksis

Dorrit Sørensen, projektchef i Uddannelseslaboratoriet og Pernille Berg, innovations- og forskningschef, KEA og partner i Uddannelseslaboratoriet, ser tilbage på tre års samarbejde om uddannelseseksperimenter og udvikling af en eksperimenterende metode og tilgang. Her fortæller de hver i sær om, hvad der giver værdi ved at være en del af et uddannelseslaboratorium.

Filmen er optaget af Augenblick Film til Uddannelseslaboratoriets afslutningskonference den 8.oktober 2014.

 

 

 

Uddannelseslaboratoriet – eksperimenterende rum, relationer og organisering

Se filmen om afsættet for projektet ‘Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium’ og hør Dorrit Sørensen og Camilla Hutters fortælle om projektets bud på organisering omkring uddannelseseksperimenter.

Filmen er optaget af DEA den 8. januar 2015.

 

 

 

Hvad er faglige fællesskaber?

Et fagligt fællesskab er en gruppe medarbejdere, der samles på tværs af organisationen, og som har viden og erfaring med den udviklingsindsats som man vil arbejde med gennem uddannelseseksperimenter. Et fagligt fællesskab leder den strategiske udviklingsindsats – lige fra udfordring, kortlægning, eksperimenter og til implementering af den nye praksis.

Hør Dorrit Sørensen og Camilla Hutters, Uddannelseslaboratoriet, fortælle om faglige fællesskaber.

 

 

 

Hvad er et eksperimentteam?

Eksperimentteamet er de aktører, der arbejder med at planlægge, formulere, gennemføre og evaluere et uddannelseseksperiment.
Hør Dorrit Sørensen og Camilla Hutters, Uddannelseslaboratoriet, fortælle om eksperimentteam.

 

 

 

Hvad er eksperimentrum?
Eksperimentrummet er det felt, hvori uddannelseseksperimentet gennemføres, og det område, hvortil opmærksomheden rettes. At tænke i eksperimentrum kan bidrage til en afgrænsning af indsatsområdet.
Hør Dorrit Sørensen og Camilla Hutters, Uddannelseslaboratoriet, fortælle om eksperimentrum.

 

 

 

Kvalitet i praktik i erhvervsuddannelser
Hvordan skabes bedre sammenhæng mellem skole og praktik og bedre kvalitet i praktikoplæringen i erhvervsuddannelserne? Det blev belyst på Forsker-praktikernetværkets konference i september 2014 med konkrete eksempler fra tekniske, merkantile og sosu-uddannelser. Uddannelseslaboratoriet deltog i konferencen med viden og erfaringer fra eksperimenter med fokus på at skabe kvalitet i praktikken.

 

 

 

Uddannelseslaboratoriets erfaringsakademi den 28. maj 2014
Augenblick Film

 

 

 

Hvordan kan vi øge motivation, deltagelse og læring?
Lektor Camusa Hatt og lektor Bodil Winther Hansen, Professionshøjskolen Metropol har gennemført et eksperiment i Uddannelseslaboratoriet med særlige undervisningsformer på Metropols tværfaglige undervisningsforløb. Resultatet er et større udbytte og øget tilfredshed hos de studerende. Hør hvordan du kan styrke din undervisning og få gode resultater.

 

 

 

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation
Se filmen om Uddannelseslaboratoriets workshop til FoU-konferencen den 24. og 25 februar 2014.

 

 

 

Erfaringsakademi i Uddannelseslaboratoriet den 10. april 2013
Tænketanken DEA har optaget filmen

 

 

 

Uddannelseslaboratoriets studietur i Holland i februar 2013

Fire spændende dage med besøg på Hollandske skoler. På Media College Amsterdam blev vi filmet af to studerende. Læs nyhed: Uddannelseslaboratoriet i Holland