Andet materiale

Her finder du analyser, materialer og andet som er udarbejdet undervejs i projektforløbet.

 

Baselinestudie

Juni 2012, af Damvad for Uddannelseslaboratoriet
Baselinestudiet er en forundersøgelse, som afdækker policy, eksisterende forskning og tendenser samt udviklingspraksis nationalt. Baseline virker som programmernes innovationslinje, hvorfra vi definerer vores grundlag og udgangspunkt for uddannelseseksperimenter.

 

Forskningsdesign og – plan for uddannelseseksperimenter

Februar 2013, Center for Ungdomsforskning og Uddannelseslaboratoriet

I Uddannelseslaboratoriet indgår forskning, hvor praksisresultater fra uddannelseseksperimenter danner udgangspunkt. Center for Ungdomsforskning ved Aarhus Universitet har udarbejdet et forskningsdesign og en forskningsplan for Uddannelseslaboratoriet.

 

Aftagerundersøgelse

Maj 2013, af Damvad for Uddannelseslaboratoriet
Aftagerundersøgelsen afdækker erfaringer, vurderinger og praksis på de områder, hvor Uddannelseslaboratoriet vil igangsætte uddannelseseksperimenter set fra tre aftagergruppers perspektiv: elever/studerende, praktiksteder og undervisere/ledere.

 

Metodeguide, prototype 2
Oktober 2013, Uddannelseslaboratoriet
Denne metodeguide er en forandringsteori til uddannelsessektoren om eksperimenterende tilgang – fra tænkning til konkrete metoder. Denne version er en prototype 2.

 

Værdier, som den eksperimenterende tilgang bygger på:

 

Hent teksten: Prototypeeksperimenter i Uddannelseslaboratoriet

 

 

Eksperimentkataloger: