Forandringsteori og evaluering

Her kan du læse om design af forandringsteorier til uddannelseseksperimenter og evaluering af uddannelseseksperimenter med udgangspunkt i forandringsteorierne.

 

Hent de tomme skabeloner til design og evaluering af her.

 

Design af forandringsteori

Forandringsteorier er værktøjer, der har til formål at forandre og forbedre praksis og kan benyttes af alle organisationer, institutioner og lignende, der ønsker at anvende den eksperimenterende metode til at udvikle og forbedre praksis. I en forandringsteori designer man de forandringer man ønsker ved at kortlægge sammenhænge mellem udfordring, transformativ hypotese, ønsket om ny praksis, aktiviteter, indsats, tegn på ny forbedret praksis, og de effekter som indsatsen forventes at føre til på kort og længere sigt.

 

Forandringsteorierne kan illustrere hele organisationens samlede udviklingsstrategi. Fra udviklingslaboratorier, til program, forsøgsspor og uddannelseseksperiment, optræder samme byggesten med indhold, der afspejler og hænger sammen med de øvrige niveauer. Udviklingslaboratoriet er således afsæt for programmer, der er afsæt for forsøgsspor, som er afsæt for hvert enkelt uddannelseseksperiment, hvilket ses i figuren nedenfor.

 

Billede - Organisering i et udviklingslaboratorium

 

 

Forandringsteorien kan give organisationens deltagere et fælles billede af den samlede strategi, af bidraget fra hvert enkelt uddannelseseksperiment, af hvilke forandringer der tilstræbes og dermed også en fælles forståelse af strategien, samt hvordan den gennemføres.

 

Du kan læse mere om projektet Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium design af forandringsteorier her og lade dig inspirere til selv at arbejde med forandringsteorierne. For mere viden læs Håndbog til evaluering og forandringsteori for uddannelseseksperimenter og hent tomme design af forandringsteorier til eget brug.

 

Evaluering ved hjælp af forandringsteori

Formålet med at evaluere uddannelseseksperimenter er at skabe viden om, hvilke aktioner der kan føre til fornyet og forbedret praksis, hvorfor og hvordan. Dette ved at afdække, hvilke resultater og ny praksis uddannelseseksperimenterne skaber, og om uddannelseseksperimenterne skaber de ønskede resultater i forhold til de uddannelsesstrategiske mål.

 

Når der evalueres ved hjælp af en forandringsteori, belyses vigtige sammenhænge mellem strategiske mål, faktiske resultater og aktioner i uddannelseseksperimentet. Ved at følge hele kæden i forandringsteorien kan der undersøges, om der er sammenhæng mellem de tiltag, som indgår i uddannelseseksperimentet, og de forandringer, der ønskes opnået i organisationen.

 

Når uddannelseseksperimenter skal evaluere, kan det gøres med eller uden en evalueringsskabelon. Evalueringsskabelonen er et værktøj, Uddannelseslaboratoriet har udviklet til brug ved evaluering af uddannelseseksperimenter og evaluering af organisationens samlede strategi. Skabelonenerne er udviklet til alle de ovenfor viste niveauer: Udviklingslaboratorium, program-, forsøgsspors- og eksperimentniveau.

 

For mere information om anvendelse af evalueringsskabelonerne hent Håndbogen til evaluering og forandringsteori for uddannelseseksperimenter og tomme evalueringsskabeloner her.