Forsøgs- og kontrolklasser

Evalueringsdesign med forsøgs- og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde

I forbindelse med praksiserfaringer fra over 130 uddannelseseksperimenter på 10 uddannelsesinstitutioner, har Uddannelseslaboratoriet udarbejdet en ny evalueringsmetode. Formålet er at inspirere og vejlede uddannelsesinstitutioner i at vurdere, hvilke udviklingsinitiativer der skal forankres i praksis og dermed udvikle og løfte uddannelsernes kvalitet. Analysen danner, sammen med to guides, udgangspunkt for at uddannelsesinstitutioner fremadrettet i højere grad kan evaluere udviklingstiltag og sammenligne med hverdagspraksis.

 

Læs mere her: