Organisering og styring

Uddannelseslaboratoriet – eksperimenterende rum, relationer og organisering

Se filmen om afsættet for projektet ‘Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium’ og hør Dorrit Sørensen og Camilla Hutters fortælle om projektets bud på organisering omkring uddannelseseksperimenter.

Filmen er optaget af DEA den 8. januar 2015.

 

 

Læs mere i Håndbog til organisation og styring – udviklingslaboratorier og uddannelseseksperimenter. Læs og hent om værktøjer her.

 

Om organisering og styring

De erhvervsrettede uddannelser står i dag over for en række udfordringer, som har vist sig at være ganske svære at løse inden for rammerne af de typer af organiseringer, som bliver anvendt mange steder i dag. Samtidig med at uddannelsesinstitutionerne skal udvikle nye, værdiskabende løsninger på komplekse udfordringer, så fungerer de også i en verden der er i konstant forandring. Dette stiller blandt andet krav til en organisering af udviklingsopgaverne, der kan imødekomme og håndtere omskiftelige behov i en foranderlig omverden. For at uddannelsesinstitutionerne løbende skal kunne udvikle og levere nye løsninger på skiftende udfordringer, er der derfor brug for at de fungerer og handler som dynamiske og agile organisationer. På den anden side så skal uddannelsesinstitutionerne også kunne garantere og levere en høj kvalitet, i de uddannelser som de udbyder. Det betyder, at der også er brug for genkendelighed og robusthed i organiseringen af opgaver.

 

Et centralt omdrejningspunkt i udviklingslaboratorier er, at al forandring af pædagogisk og ledelsesmæssig praksis hænger sammen med, at der er centrale aktører, der kan formulere og håndtere de processer, der fører til de ønskede forandringer.

 

I en uddannelsesinstitution handler organisering blandt andet om at samordne udvikling og drift, så kvaliteten i uddannelserne bliver bedst muligt understøttet.

 

 

Hvad er faglige fællesskaber?

Et fagligt fællesskab er en gruppe medarbejdere, der samles på tværs af organisationen, og som har viden og erfaring med den udviklingsindsats som man vil arbejde med gennem uddannelseseksperimenter. Et fagligt fællesskab leder den strategiske udviklingsindsats – lige fra udfordring, kortlægning, eksperimenter og til implementering af den nye praksis.

Hør Dorrit Sørensen og Camilla Hutters, Uddannelseslaboratoriet, fortælle om faglige fællesskaber.

 

 

 

Hvad er et eksperimentteam?

Eksperimentteamet er de aktører, der arbejder med at planlægge, formulere, gennemføre og evaluere et uddannelseseksperiment.
Hør Dorrit Sørensen og Camilla Hutters, Uddannelseslaboratoriet, fortælle om eksperimentteam.

 

 

 

Hvad er eksperimentrum?
Eksperimentrummet er det felt, hvori uddannelseseksperimentet gennemføres, og det område, hvortil opmærksomheden rettes. At tænke i eksperimentrum kan bidrage til en afgrænsning af indsatsområdet.
Hør Dorrit Sørensen og Camilla Hutters, Uddannelseslaboratoriet, fortælle om eksperimentrum.