Eksperimenthjulet

Kernen i den eksperimenterende tilgang er at få ny viden om, hvad der virker i praksis ved at afprøve transformative hypoteser (teorier om forandring) i konkrete uddannelseseksperimenter og iagttage, analysere og vurdere forandringerne.

 

Eksperimenthjulet – Sådan arbejder du med uddannelseseksperimenter i praksis

I denne film introduceres Eksperimenthjulet, hvilket er en model Uddannelseslaboratoriet har udviklet som et bud på en systematik hvormed man kan strukturere arbejdet med uddannelseseksperimenter.

Filmen er optaget af Augenblik Film den 25. marts 2015.

 

 

Læs om mere Eksperimenthjulet i Håndbogen til Eksperimenthjulet og få værktøjer til samtlige faser og til hvordan du arbejder med uddannelseseksperimenter i praksis her. Lad dig også inspirere af kompetenceaktiviteter, der understøtter hjulets seks faser her.

 

Eksperimenthjulet – en systematisk model

Uddannelseslaboratoriet har udviklet Eksperimenthjulet der er en systematisk model til at strukturere arbejdet med uddannelseseksperimenter. Eksperimenthjulet bliver herved omdrejningspunkt for den forandringsproces, der skal skabes i de enkelte uddannelseseksperimenter. I udviklingen af modellen har vi løbende justeret Eksperimenthjulet som følge af tilbagemeldinger fra lærere og ledere om løbende erfaringer, der er fulgt med det enkelte uddannelseseksperiment.

 

Eksperimenthjul uden processer

 

Eksperimenthjulet består af seks faser:

 

Read about the projekt, The Educational Experimenting Laboratory, and its products i.e. The Experimental Cycle here.