Værktøjskasse

Værktøjskassen følger faserne i Eksperimenthjulet og giver inspiration til processer og værktøjer, man kan bruge, når man arbejder sig gennem hjulet. Kassen er ikke tænkt som en facitliste, men som en kilde til inspiration og hjælp til udvikling af eksperimenter. Nogle vejledninger/værktøjer kan bruges i flere faser.

 

Værktøjskassen består af vejledninger til processer, man kan gennemføre, som en del af arbejdet i Eksperimenthjulet. Til de fleste vejledninger vil der høre et værktøj, som man kan bruge i gennemførelsen af den proces, vejledningen gennemgår. Værktøjerne kan printes og kopieres så mange gange, man har lyst til.

 

Du finder også eksempler på drejebøger i værktøjskassen. Drejebøgerne beskriver en færdig proces, man kan gennemføre i faserne. For eksempel fra idébrainstorm til konkret uddannelseseksperiment. Disse drejebøger anvender vejledninger og værktøjer fra værktøjskassen og skal ses som eksempler på, hvordan værktøjerne kan sættes sammen på kryds og tværs og skabe en proces til hjælp til eksperimentarbejdet.

 

Hent Værktøjskasse til uddannelseseksperimenter: Et tillæg til Håndbog til Eksperimenthjulet – sådan arbejder du med uddannelseseksperimenter i praksis.