Hvad er et uddannelses-eksperiment?

“Et uddannelseseksperiment er en systematisk gennemført proces, der skal afprøve, hvordan en bestemt indsats virker”

 

Sådan definerer Uddannelseslaboratoriet et uddannelseseksperiment.

 

I et uddannelseseksperiment er formål, forberedelse, gennemførelse, analyse og evaluering klart definerede faser. Ikke for at gøre uddannelseseksperimentet forudsigeligt, men for at kunne begribe og måle den forandring og effekt vi forventer uddannelseseksperimentet giver.

 

Afsæt i et forandringsbehov

Et uddannelseseksperiment tager afsæt i et forandringsbehov. Disse behov kan beskrives i et baseline-studie. Uddannelseseksperimentet tager afsæt i et formuleret behov for at forbedre eller forandre den nuværende praksis. Der blev udarbejdet en fælles baseline for Uddannelseslaboratoriet ved projektets begyndelse.

 

Hent baselinestudie

 

Uddannelseseksperimentet som 1st-driver

Vi eksperimenterer ikke med noget vi ved i forvejen, men er interesserede i at finde nye veje på baggrund af det vi ved. Uddannelseseksperimentet tager afsæt i den nyeste viden på et område og sætter retning for den videre udvikling.

 

Afprøver en transformativ hypotese

Med afsæt i udfordringen og den viden, der er på området i forvejen, formulerer vi hypoteser, som vi afprøver gennem et uddannelseseksperiment. Vi vurdere om den transformative hypotesen bekræftes, og om eksperimentet skal forsættes, korrigeres eller afsluttes. Vi undersøger systematisk hvilke resultater eksperimentet opnår.

 

Værdier, som den eksperimenterende tilgang bygger på:

 

Inspiration og empiri

Definitionen på et uddannelseseksperiment har inspiration i eksperimentmetoder fra både den naturvidenskabelige og den humanistiske tilgang, fra den pædagogiske forsøgstradition og fra nyere metoder, der arbejder systematisk med at skabe organisatorisk forandring – f.eks. inden for aktionslæring, interventionsforskning og innovationsteori.

 

Eksperimenttyper

Uddannelseseksperimenterne har forskellige typer:

 

Pædagogiske forsøg og forsøgsskoler

Inden for pædagogik og uddannelsesforskning er der en mangeårig tradition for pædagogiske forsøg og forsøgsskoler. Denne tradition er inspireret af grundtankerne i den naturvidenskabelige tilgang.

 

En af foregangsmændene er den amerikanske filosof John Dewey, der omkring år 1900 grundlagde den såkaldte Laboratorieskole i tilknytning til Chicago Universitet. Formålet med skolen var at teste Deweys pædagogiske ideer – bl.a. om at læring sker gennem gøren – i praksis.

 

Siden har forsøgstankegangen dannet ramme om talrige skoleforsøg både i Danmark og i udlandet. Alle baseret på en tanke om, at forsøgsskoler kan danne ramme om at teste nye pædagogiske ideer, inden de bliver implementeret i hele uddannelsessystemet.

 

Herhjemme har nogle af de mest kendte forsøgsskoler været Emdrupborg Forsøgsskole fra 1948, Statens pædagogiske forsøgscenter fra 1964 samt universitetscentrene RUC og AUC fra 1970erne.

 

Fra forsøg til udviklingsprojekter

I de seneste år er brugen af forsøg blevet mindre udbredte i det danske uddannelsessystem – alt imens der er kommet et stigende fokus på udviklingsprojekter, som et middel til at skabe forandringer og forbedringer.

 

Alle uddannelsesinstitutioner har således i dag en portefølje af udviklingsprojekter – store som små – der på forskellig vis arbejder med at udvikle institutionens praksis. I praksis har der imidlertid vist sig en række udfordringer i forhold til at bruge udviklingsprojekter som metode til at skabe varige forbedringer af praksis.