Udviklingslaboratoriet for ledelse og styring

Fokus: Organisation og udviklingsstrategi

 

Bedre og mere attraktive uddannelser kræver ledelse og organisation, der kan sikre kvalitet i kerneydelsen. Det kræver, at uddannelsesudvikling og -afvikling er et fælles anliggende, og at der er en høj grad af integration mellem drift og udvikling. Det kræver ledelses- og samarbejdsformer, der indtænker de skiftende behov på arbejdsmarkedet og bruger pædagogiske uddannelseseksperimenter som afsæt for kvalitetsarbejdet.

 

Udviklingslaboratoriet for ledelse og styring har fokus på ledelses- og organisationspraksis – herunder at tænke organisationsudvikling og ledelse på nye måder. Udviklingslaboratoriet for ledelse og styring skal sikre en ledelse, der er tættere på den pædagogiske praksis og bedre integration af den enkelte undervisers arbejde. Inden for udviklingslaboratoriets rammer eksperimenterer vi med at skabe mere innovative institutioner, der kan øge rekruttering og fastholdelse.

 

Der er to programmer i Udviklingslaboratoriet for ledelse og styring:

  1. Nye ledelses- og samarbejdsformer
  2. Kvalitet og styring på nye måder
  3. Uddannelseseksperimenter i projektets forlængelse

 

Læs om uddannelseseksperimenterne der er gennemført i Uddannelseslaboratoriet her.

 

Hvert udviklingslaboratorium har en forandringsteori. Her ses forandringsteorien for Udviklingslaboratoriet for ledelse og styring:

P3 Udviklingslaboratoriet for Ledelse og StyringLæs mere om forandringsteorier her.

 

Program: Nye ledelses- og samarbejdsformer

Målet med Nye ledelses- og samarbejdsformer er, at re-tænke kvalitet og udvikling på en måde, så det i højere grad understøtter de behov for viden og anvendelse af viden, der afspejles i tiden. Et middel til at finde svar på bæredygtige løsninger er gennem en mere eksperimenterende tilgang, hvor man afprøver for at finde bedre løsninger, der kan blive spredt og forankret som ny praksis.

 

Det eksperimenterende tænkning i organisatorisk sammenhæng er en forsøgstradition, der forudsætter, at konventioner bliver udfordret – og dermed også, at organisationerne bliver mere bevidste om, hvad der kan blive udfordret og hvordan.

 

Programmet arbejder med at skabe nye ledelsesformer, der i højere grad sikrer samarbejdsrelationer mellem alle personalegrupper, uddannelsesområder internt i organisationen, mellem uddannelsesinstitutioner og mellem uddannelser og erhverv, sådan at uddannelsesudvikling i højere grad bliver et fælles anliggende.

 

Uddannelsessystemet er på mange områder fastlåst i en polariseret tænkning mellem virksomhed/skole, akademisk/erhvervsrettet, kort/lang og ung/voksen. Den eksperimenterende tænkning er et middel til at bryde med og transformere disse modpoler, så de kan skabe værdi på nye måder.

 

Programmet Nye ledelses- og samarbejdsformer har til formål at understøtte ledelses- og organisationsarbejdet ved at introducere den eksperimenterende tilgang gennem arbejde med uddannelseseksperimenter og ad denne vej inkoorporere omverdenens udfordringer tættere på kerneydelsen i uddannelsesinstitutionerne.

 

Under dette program er der tre forsøgsspor. Tryk på hvert enkelt forsøgsspor for at se dets forandringsteori:

Yderligere information om de fire forsøgsspor findes i inspirationshæftet nedenfor.

 

Materialer for Nye ledelses- og samarbejdsformer

 

Program: Kvalitet og styring på nye måder

Programmet Kvalitet og styring på nye måder har eksperimenteret med nye former for kvalitetsudvikling og styring.

 

Programmet har ikke gennemført uddannelseseksperimenter på uddannelsesinstitutionerne, men arbejdet med løbende at udvikle metoder, værktøjer og styringsredskaber, der har til formål at understøtte uddannelsesinstitutionernes arbejde med styring og kvalitetsudvikling. Alle metoder og værktøjer har været afprøvet i forbindelse med det eksperimenterende arbejde på partnerinstitutionerne.

Eksempler på materialer som programmet har udviklet er:

 

Uddannelseseksperimenter i projektets forlængelse

Der er gennemført yderligere uddannelseseksperimenter, som er blevet gennemført hos tre partnere i projektets forlængelse. Under dette udviklingslaboratorium er der gennemført to ekstra uddannelseseksperimenter: