Program: Nye ledelses- og samarbejdsformer

Her kan du læse beskrivelser af uddannelseseksperimenter gennemført i Udviklingslaboratoriet for ledelse og styring under programmet Nye ledelses- og samarbejdsformer.

 

Læs beskrivelser af uddannelseseksperimenterne i inspirationshæftet Nye ledelses- og samarbejdsformer eller i hæftet samlede uddannelseseksperimenter.

 

I programmet Nye ledelses- og samarbejdsformer arbejdes der med at skabe nye ledelsesformer, der i højere grad sikrer samarbejdsrelationer mellem alle personalegrupper, uddannelsesområder internt i organisationen, mellem uddannelsesinstitutioner og mellem uddannelser og erhverv, sådan at uddannelsesudvikling i højere grad bliver et fælles anliggende. I programmet fokuseres der på at skabe organisation- og udviklingsstrategi. Læs mere om programmet her.

 

Uddannelseseksperimenterne er opdelt efter de forsøgsspor som de har bidraget med ny praksis til.

 

Forsøgsspor: Innovationsbaseret ledelse

Innovationsledelse og ‘design-thinking’ (innovationsbaserede ledelsesformer)

Innovationsledelse

Fra faktaark til implementering

Ledelse af eksperimenter – den meningsfulde udviklingskadence

Fra ‘driftsteam’ til fag- og kompetencegrupper

Vidensdelingsplatform

Projekt Bazar

Vidensdeling gennem portal

 

Forsøgsspor: Relationsbaseret ledelse

Teamledelse

Nye ledelsesformer og samarbejde

Kollegial supervision

Videndeling – tværorganisatorisk praksisfællesskab

Tværorganisatorisk ledelse

Lede på viden – faglige fællesskaber

Ambassadører som oversættere

Faglige fællesskaber

Strategisk ledelse – Ny organisering af samarbejdsrelationen med aftagerfelt

 

Forsøgsspor: Udforskende ledelse

Ledelse på kerneydelsen (i udforskende ledelsesformer)

Netværksledelse

Nyeste viden ind i undervisningen

Mødekultur

Baseline og sommer-camp som afsæt for differentiering i undervisningen