Program: Nye samarbejdsformer mellem uddannelse og erhverv

Her kan du læse beskrivelser af uddannelseseksperimenter gennemført i Udviklingslaboratoriet for vekseluddannelse under programmet Nye samarbejdsformer mellem uddannelse og erhverv.

 

Læs beskrivelser af uddannelseseksperimenterne i inspirationshæftet Nye samarbejdsformer mellem uddannelse og erhverv eller i hæftet samlede uddannelseseksperimenter.

 

I programmet Nye samarbejdsformer mellem uddannelse og erhverv eksperimenteres der med at udarbejde sammenhængene uddannelsesforløb i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder, som understøtter elever og studerendes transfer mellem uddannelses- og praktiksted. I programmet fokuseres der på at skabe samspilsformer. Læs mere om programmet her.

 

Uddannelseseksperimenterne er opdelt efter de forsøgsspor som de har bidraget med ny praksis til. Der findes bilag til de uddannelseseksperimenter med * her.

 

Forsøgsspor: Nye refleksterende læringsrum

Midtvejsevaluering i praktikken
Blogging i praktik
Virtuelt læringsrum til refleksion
Portfolio i praksisfeltet
Find kemi / fysik i praksis og teori

Sektoruafhængig vejledning

Sundhedsklinikken*

Transfer for studerende ved hjælp af portfolio

 

Forsøgsspor: Nye praktikformer

Eleven som aktør i praktikpladssøgningen – PIV*
Praktik i egen virksomhed*

 

Forsøgsspor: Nye samarbejdsformer

Etablering af Cluster
Vejleder i praktik
Jobswop med henblik på fornyet undervisning på uddannelsen*
SMV-Klar: Brugerdrevet receptionsskærm
SMV-Klar: Mapping af de studerendes fler- og interkulturelle kompetencer
SMV-Klar: Webkommunikation
SMV-klar: Match event*
Jobswop mellem skole og praksis*
Videnswop*

Praksisfællesskaber i praktikvirksomhederne

Transfer mellem teori og praktik