Metodeudvikling og værktøjer

Her på siden kan du finde dokumenter om Uddannelseslaboratoriets arbejde med at udvikle metode og værktøjer. Læs mere om metoden her

 

Den eksperimenterende tænkning og metode – kort fortalt

Oktober 2014, Uddannelseslaboratoriet

En kort introduktion til den eksperimenterende tænkning og metode.

 

Uddannelseslaboratoriets eksperimentværktøjer, prototype 1
November 2013, Uddannelseslaboratoriet

Dette er håndbog til den eksperimenterende tilgangs konkrete metoder. Den introducerer til forskellige værktøjer, man kan gøre brug af undervejs i arbejdet med sit uddannelseseksperiment. Værktøjerne er udviklet og tilpasset, så de følger Eksperimenthjulets faser.

 

Metodeguide, prototype 2
Oktober 2013, Uddannelseslaboratoriet
En forandringsteori til uddannelsessektoren om eksperimenterende tilgang – fra tænkning til konkrete metoder. Denne version er en prototype 2. Der kan forekomme opdateringer løbende.

 

Eksperimenthjul, færdigudviklet

December 2014, Uddannelseslaboratoriet

Denne version af Eksperimenthjulet er Uddannelseslaboratoriets færdigudviklede bud på, hvordan man kan arbejde med uddannelseseksperimenter i praksis.

Gennem Uddannelseslaboratoriets treårige eksperimentforløb er i alt seks prototyper på eksperimenthjul blevet udviklet, videreudviklet, testet og re-designet løbende. I den færdigudviklede model er Eksperimenthjulet opdelt i to billeder; et der illustrerer DNA’et i Eksperimenthjulets faser, og et der udfolder fasernes processer.

Herudover er der i Eksperimenthjulet illustreret en sammenhæng mellem eksperimentet og indsatsens forandringsteori. Den sidste pil i Eksperimenthjulet peger på ’Ny praksis iværksættes’. Dette viser Eksperimenthjulets forventede resultat, hvorigennem det værdiskabende kommer til udtryk. Muligheden for at foretage løbende iterationer undervejs i eksperimentet fremgår af det illustrerede loop.

 

Se uddrag fra håndbog til uddannelseseksperimenter i praksis, for mere viden om de enkelte faser. Dette uddrag er under udarbejdelse. Den færdige håndbog, der understøtter det eksperimenterende arbejde, udkommer i marts 2015.

 

Hvad er faglige fællesskaber?

Et fagligt fællesskab er en gruppe medarbejdere, der samles på tværs af organisationen, og som har viden og erfaring med den udviklingsindsats som man vil arbejde med gennem uddannelseseksperimenter. Et fagligt fællesskab leder den strategiske udviklingsindsats – lige fra udfordring, kortlægning, eksperimenter og til implementering af den nye praksis.

 

 

Hvad er et eksperimentteam?
Eksperimentteamet er de aktører, der arbejder med at planlægge, formulere, gennemføre og evaluere et uddannelseseksperiment.
Hør Dorrit Sørensen og Camilla Hutters, Uddannelseslaboratoriet, fortælle om eksperimentteam.

 

 

Hvad er eksperimentrum?
Eksperimentrummet er det felt, hvori uddannelseseksperimentet gennemføres, og det område, hvortil opmærksomheden rettes. At tænke i eksperimentrum kan bidrage til en afgrænsning af indsatsområdet.
Hør Dorrit Sørensen og Camilla Hutters, Uddannelseslaboratoriet, fortælle om eksperimentrum.

 

 

forskningsdesign og – plan for uddannelseseksperimenter

Februar 2013, Center for Ungdomsforskning og Uddannelseslaboratoriet

I Uddannelseslaboratoriet indgår forskning, hvor praksisresultater fra uddannelseseksperimenter danner udgangspunkt. Center for Ungdomsforskning ved Aarhus Universitet har udarbejdet et forskningsdesign og en forskningsplan for Uddannelseslaboratoriet.

 

Prototypeeksperimenter i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium’

15. april 2012, Uddannelseslaboratoriet

Læs om typer af uddannelseseksperimenter og om den eksperimenterende tilgang og metode

 

Eksperimenthjul uden processer