Program: Karriereveje og nye vejledningsformer

Her kan du læse beskrivelser af uddannelseseksperimenter gennemført i Udviklingslaboratoriet for karriere under programmet Karriereveje og nye vejledningsformer.

 

Læs beskrivelser af uddannelseseksperimenterne i inspirationshæftet Karriereveje og nye vejledningsformer eller i hæftet samlede uddannelseseksperimenter.

 

Programmet har til formål at udvikle nye vejledningsformer og uddannelsestilbud, der understøtter elever og studerendes gennemførsel og afklarer perspektiver på overgangen til et foranderligt arbejdsmarked og/eller en erhvervsrettet uddannelse. I programmet fokuseres der på at skabe Flexication. Læs mere om programmet her.

 

Uddannelseseksperimenterne er opdelt efter de forsøgsspor som de har bidraget med ny praksis til. Der findes bilag til de uddannelseseksperimenter med * her.

 

Forsøgsspor: Vejledning i fællesskaber

Det kreative fællesskab

Personligt entreprenørskab*
Afklaringsforløb på adgangsbegrænsede uddannelser

Karrierevejledning/gennemførsel

Vejledning i klasserummet

Faste studiegrupper

Agent i eget liv – undervisningsbaseret vejledning

Kollektivt vejledningsforløb

Ung til ung vejledning via Facebook

 

Forsøgsspor: Fleksible uddannelsesveje

Fra EUD til Ph.d.

Karrierespor