Bilag til uddannelses-eksperimenter

Her finder du alle de bilag der er refereret til i inspirationshæfterne. Hvis du gerne vil se andet baggrundsmateriale er du velkommen til at kontakte Dorrit Sørensen.

 

Hent bilagene under de respektive uddannelseseksperimenter:

 

 

Program: Erhvervsrettet innovation, Udviklingslaboratoriet for pædagogisk og didaktisk praksis

 

Program: Talent og motivation, Udviklingslaboratoriet for Pædagogisk og didaktisk praksis

 

Program: Fag og faglighed på nye måder, Udviklingslaboratoriet for Pædagogisk og didaktisk praksis

 

Program: Nye samarbejdsformer mellem uddannelse og erhverv, Udviklingslaboratoriet for vekseluddannelse

 

Program: Praksislæring på nye måder, Udviklingslaboratoriet for vekseluddannelse

 

Program: Karriereveje og nye vejledningsformer, Udviklingslaboratoriet for karriere