Undersøgelser, artikler mm

Her på siden kan du finde undersøgelser udarbejdet i regi af Uddannelseslaboratoriet 2012- 2014.

 

Ny pædagogisk praksis – kort fortalt

Oktober 2014, Uddannelseslaboratoriet

En kort introduktion til Ny pædagogisk praksis, baseret på erfaringer og viden fra eksperimenter i Uddannelseslaboratoriet

 

ph.d.- projekt Didaktik i praktik – kort fortalt
Oktober 2014, Jan Bisgaard, ph.d.-stipendiat i Uddannelseslaboratoriet

En kort introduktion didaktik i praktik.

 

Læring der rykker – læring, motivation og deltagelse – set fra elever og studerendes perspektiv:

 

Antropologiske frafalds- og fastholdelsesanalyser:

IT og medier 27. maj 2014 – kort fortalt

Maj 2014, Uddannelseslaboratoriet

En kort introduktion til IT og medier i undervisningen, baseret på viden og erfaringer fra eksperimenter i Uddannelseslaboratoriet.

 

Teamarbejde blandt lærere og undervisere – en baselineanalyse

Oktober 2013, Uddannelseslaboratoriet

Baselineanalaysen afdækker, hvordan team fungerer på de uddannelsesinstitutioner, der deltager i Uddannelseslaboratoriet, og hvor de centrale udfordringer er. Analysen har fokus på beskrivelse af praksis, som den ser ud i dag, og de oplevede gevinster og udfordringer ved teamarbejdet. Formålet med baseline-analysen er at inspirere til kommende eksperimentidéer om team.

 

Realkompetencevurdering – en baselineanalyse August 2013, Uddannelseslaboratoriet

Baselineanalysen afdækker, hvordan realkompetencevurdering anvendes på de uddannelsesinstitutioner, der deltager i Uddannelseslaboratoriet. Analysen fremstiller resultater fra en spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført, samt baggrundsviden om formål og formelle rammer for realkompetencevurdering.

 

Aftagerundersøgelse (Flash)

Aftagerundersøgelse (pdf)

Maj 2013, af Damvad for Uddannelseslaboratoriet

Aftagerundersøgelsen afdækker erfaringer, vurderinger og praksis på de områder, hvor Uddannelseslaboratoriet vil igangsætte eksperimenter set fra tre aftagergruppers perspektiv: elever/studerende, praktiksteder og undervisere/ledere.

 

Baselinestudie (Flash)

Baselinestudie, pdf

Juni 2012, af Damvad for Uddannelseslaboratoriet

Baselinestudiet er en forundersøgelse, som afdækker policy, eksisterende forskning og tendenser samt udviklingspraksis nationalt. Baseline virker som programmernes innovationslinje, hvorfra vi definerer vores grundlag og udgangspunkt for uddannelseseksperimenter.