Udviklingslaboratoriet for vekseluddannelse

Fokus: Samspilsformer

 

Veluddannet arbejdskraft er en forudsætning for virksomhedernes produktivitet og vækst. Samtidig er kontakten til erhvervet en vigtig driver for elevers og studerendes læring og fastholdelse. Det kræver adgang til kvalificerende praktikformer og en høj grad af transfer mellem uddannelse og erhverv.

 

Udviklingslaboratoriet for vekseluddannelse har fokus på virksomhedernes praksis og på at inddrage virksomhederne i skolernes arbejde. Udviklingslaboratoriet sigter på at øge fastholdelsen ved at elever og studerende får et større læringsudbytte af praktikken, og at virksomhederne oplever uddannelserne mere relevante.

 

Der er to programmer i Udviklingslaboratoriet for vekseluddannelse:

  1. Nye samarbejdsformer mellem uddannelse og erhverv
  2. Praksislæring på nye måder
  3. Uddannelseseksperimenter i projektets forlængelse

 

Læs om uddannelseseksperimenterne der er gennemført i Uddannelseslaboratoriet her.

 

Hvert udviklingslaboratorium har en forandringsteori. Her ses forandringsteorien for Udviklingslaboratoriet for vekseluddannelse:

P2 Udviklingslaboratoriet for Vekselsuddannelse

Læs mere om forandringsteorier her.

 

Program: Nye samarbejdsformer mellem uddannelse og erhverv

Virksomheder og uddannelsesinstitutioner har i uddannelseseksperimenterne udfordret de gængse typer af samarbejde mellem uddannelse og erhverv. Uddannelsesinstitutioner og praktiksteder skal gentænke og forny deres samarbejde, så læringen er sammenhængende for elever/studerende på uddannelsen.

 

I programmet arbejdes der også med at skabe nye rum for fælles refleksion mellem uddannelse og erhverv. Elever/studerende skal ikke have ene-ansvaret for at skabe transfer mellem teori og praksis og mellem uddannelsesinstitution og praktiksted.

 

Udfordringen er derfor at skabe langt større samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og praktiksteder om indholdet i uddannelsen og ikke mindst sammenhængen mellem teori og praksis. Dette ved at skabe fornyet samarbejde og ved i fællesskab at facilitere og understøtte elever/studerendes samlede læring og transfer.

 

Under dette program er der tre forsøgsspor. Tryk på hvert enkelt forsøgspor for at se dets forandringsteori:

Yderligere information om de fire forsøgsspor findes i inspirationshæftet nedenfor.

 

Materialer for Nye samarbejdsformer mellem uddannelse og erhverv

 

Program: Praksislæring på nye måder

Uddannelseseksperimenterne har adresseret udfordringerne med transfer mellem de forskellige læringsarenaer, henholdsvis undervisningen på uddannelsesinstitutionen og læringen i praktik på praktikstedet.

 

Der er også eksperimenteret med at tænke, planlægge og gennemføre læringsaktiviteter, der indeholder praksisorienterede udfordringer til elever og studerende. Målet med den praktisk betonede tilrettelæggelse af ellers teoretisk orienteret stof er at skabe nye muligheder, bedre motivation og øget aktivitet i undervisningen.

 

Uddannelseseksperimenterne har bidraget til at udvikle nye didaktiske strukturer, så elever og studerende oplever sammenhæng mellem de forskellige læringsrum og mellem uddannelsens teori og praksis.

 

Under dette program er der to forsøgsspor. Tryk på hvert enkelt forsøgspor for at se dets forandringsteori:

Yderligere information om de to forsøgsspor findes i inspirationshæftet nedenfor.

 

Materialer for Praksislæring på nye måder

 

Uddannelseseksperimenter i projektets forlængelse

Der er gennemført yderligere uddannelseseksperimenter, som er blevet gennemført hos tre partnere i projektets forlængelse. Under dette udviklingslaboratorium er der gennemført et ekstra uddannelseseksperiment: