Sammenfatning af Internationalt laboratorium

Internationalt Lab har medvirket til at kvalificere projektets uddannelseseksperimenter i en europæisk/international sammenhæng samt med at formidle projektets resultater internationalt.

 

I sammenfatning af internationalt laboratoriums arbejde skitseres i korte træk arbejdet i det internationale laboratorium. Der beskrives den internationale kontekst som laboratoriet indskriver sig i og derefter opsummeres de gennemførte aktiviteter indenfor det internationale laboratoriums område: Studieture og International vidensformidling, herunder deltagelse i og fremlæggelse af erfaringer om den eksperimenterende metode på internationale konferencer. Hent bilag nedenfor.

 

Læs mere om internationale konferencer og andet inden for internationalt laboratorium her. Read also about the Experimental Lab in English.

 

 

Bilag

Bilagene til sammenfatning af internationalt laboratoriums arbejde er inddelt i tre kategorier:

 

Studieture

 

International vidensformidling – afholdelse af Internationale konference

 

International vidensformidling – deltagelse og fremlæggelse