Antologi

Antologiens temaer er uddannelsesaktuelle strømninger, hvor udgangspunktet er udfordringer, der kræver løsninger i praksis. Udfordringer i forhold til pædagogik, vejledning og didaktik såvel som udfordringer i forhold til ledelsespraksis og igen udfordringer i forhold til vekseluddannelser.

Læs en introduktion til antologien her.

 

Antologien samler 8 artikler, der på hver sin måde og med hver sin vinkel relaterer sig til de udfordringer, som Uddannelseslaboratoriets fire udviklingslaboratorier har adresseret. Hver af de 8 artikler baserer sig på uddannelseseksperimenter, der alle har været struktureret om Eksperimenthjulet, som er den model, der er blevet frembragt i forbindelse med projektet.

 

De 8 artikler omhandler:

  1. Eksperimenter som innovationskraft i uddannelsespraksis
  2. Innovationskompetence på den erhvervsrettede måde
  3. Talent og motivation – Talentudvikling i undervisningen
  4. Fag og faglighed på nye måder – at designe uddannelser baglæns
  5. Pædagogisk-didaktiske tendenser – strømninger i tiden belyst af uddannelseseksperimenter
  6. Sammenhæng mellem læring på uddannelsesinstitution og praktiksted – hvis uddannelse skal hænge sammen
  7. Nye ledelsesformer og samarbejdsrelationer
  8. Nye karriereveje

 

Den første artikel i Antologien er at betragte som en indledning, der introducerer læseren for sigtet med Uddannelseslaboratoriet og diskuterer, hvordan uddannelseseksperimenter kan bidrage til at bringe fornyelse og innovation ind i uddannelsespraksis. Antologiens følgende artikler udfolder de indsigter, de enkelte tematiske udviklingslaboratorier har resulteret i.

 

Hent antologien her. Hvis du gerne i stedet vil hente artiklerne enkeltvis, så kan de hentes her.