Ph.d.-projekt

I Uddannelseslaboratoriet gennemføres ph.d.-projektet ‘Praktikkens didaktik i de erhvervsrettede uddannelser’ ved lektor og ph.d.-studerende, Jan Bisgaard.

 

Ph.d.-projektet forløber 2013-2016 og gennemføres i samarbejde med Uddannelseslaboratoriets partnere samt Teknisk Erhvervsskole Center, Professionshøjskolen Metropol og Aarhus Universitet – Institut for undervisning og pædagogik.

 

Projektbeskrivelse

Ph.d.-projektet ‘Praktikkens didaktik i de erhvervsrettede uddannlser’ tager afsæt i forskellige udfordringer, der kan opstå i praktik i vekseluddannelsesforløb. Formålet er at undersøge: Hvilken didaktisk praksis i vekseluddannelsernes praktik bidrager positivt til de studerendes/lærlingenes trivsel og læring? 

Læs en kort beskrivelse af ph.d.-projektet her

 

Praktikkens didaktik – Uddrag af Ph.d.-afhandling

Marts 2015

I dette uddrag introduceres mit forskningsfelt og uddrag af mit afsæt for mit forskningsspørgsmål. Desuden introduceres læseren for uddrag af mit forskningsdesign og mine metodiske refleksioner. Afslutningsvis præsenteres et uddrag af min foreløbige analyse.

Læs uddraget her.

 

Praktikpladsfordeling – individuel eller strukturel udfordring?

4. november 2014
Jeg har været på feltbesøg i Australien i sommeren 2014 i forbindelse med mit ph.d.-projekt om praktikkens didaktik. Med inspiration i besøg på erhvervsskoler og praktikformidlingsenheder i Brisbane, Queensland, præsenterer jeg her forskellige modeller for praktikpladsfordeling og diskuterer, om praktikpladsfordeling er en individuel eller en strukturel udfordring.

Læs teksten ‘Praktikpladsfordeling – individuel eller strukturel udfordring’

 

Fremtidsperspektiver på praktikpladssituationen i de danske erhvervsuddannelser

2. oktober 2014

Ved mit besøg i Australien i sommeren 2014, har jeg bemærket nogle udviklingstendenser på samfundsplan, som kan få en indflydelse på praktikpladssituationen i erhvervsuddannelserne. Her beskriver jeg disse udviklingstendenser, og hvordan disse kan anvendes til at forudsige udviklingen i praktikpladssituationen i de danske erhvervsuddannelser.

Læs teksten ‘Fremtidsperspektiver på praktikspladssituationen i de danske erhvervsuddannelser’

 

Praktikkens didaktik – hvordan ser den ud?

27. juni 2014

Læs nyheden ‘Praktikkens didaktik – hvordan ser den ud’, hvor ph.d.-studerende fortæller om projektet.