Artikler og notater

Her er samlet nogle artikler og notater som alle omhandler Uddannelseslaboratoriets arbejde med at forny praksis gennem uddannelseseksperimenter.

 

EAPRIL 2014

Marts 2015, EAPRIL

I november 2014 deltog Uddannelseslaboratoriet ved den europæiske uddannelseskonference EAPRIL, European Association for Practitioner Research on Improving Learning. På baggrund af konferencen er der blevet udgivet en sammenfatning af artikler, som workshopholdere har udfærdiget med afsæt i deres præsentationer. Samtlige 22 artikler har praksisbaseret forskning i en uddannelses- og læringskontekst som omdrejningspunkt.

 

Læs samlingen af artikler i Conference Proceedings her.

 

IT og medier er et godt supplement til den almindelige undervisning – men kan ikke stå alene

Maj 2014, Katrina Busch Hasselstrøm

En kort artikel til IT og medier i undervisningen, baseret på viden og erfaringer fra uddannelseseksperimenter i Uddannelseslaboratoriet.

 

Erhvervrettet dannelse (link kommer snart)

Indhold kommer snart.

 

Eksperimenter som innovationskraft i uddannelsespraksis

2015, Camilla Hutters & Dorrit Sørensen

Denne artikel tager afsæt i tre års forskning og ledelse af et større uddannelseslaboratorium for erhvervsrettede uddannelser og diskuterer, hvordan uddannelseseksperimenter kan bidrage til at skabe og opbygge forandrings – og innovationskraft i uddannelsesinstitutioner. Empirisk tager artiklen afsæt i empiri indsamlet fra over 130 eksperimenter. Det empiriske afsæt belyser arbejdet med at designe og løbende forbedre det fælles metodiske koncept, der er anvendt i eksperimenterne; det såkaldte eksperimenthjul og de erfaringer, som brugerne af hjulet har haft i forhold at bruge hjulet til at skabe forandringer og forbedringer af deres praksis.

 

Artiklen vil blandt andet belyse, hvordan metoden kan medvirke til at understøtte innovationskraft af uddannelsespraksis, samt hvilke organisatoriske barrierer og udfordringer, der kan være forbundet med at gennemføre uddannelseseksperimenter i en uddannelsessammenhæng.

 

Teoretisk tager artiklen afsæt i aktuel forskning om innovation i den offentlige sektor, samt i forskning omkring designresearch, organisatorisk læring, forandring og transformativ forskning.