Forskningsrapport: Læring, der rykker

Her kan du læse nærmere om forskningsprojektet Læring, der rykker, hente rapporten og se film.

 

Læring, der rykker – Læring, motivation og deltagelse – set fra elever og studerendes perspektiv

Rapporten er produktet af et følgeforskningsprojekt, hvor blikket rettes mod elever og studerende på de erhvervsrettede uddannelser og undersøger, hvad der fra deres perspektiv er ’læring, der rykker’. Hvad oplever eleverne som gode og motiverende læreprocesser, og hvordan bidrager de igangværende uddannelseseksperimenter til at styrke elevernes læreprocesser?

Hent rapporten her.

 

 

Fire faktorer, der fremmer motivation og læring

Analytisk er rapporten bygget op om en model bestående af fire faktorer, der i særlig grad har betydning for at skabe motivation og engagement for læring:

 

Analysen er opbygget ud fra de fire faktorer i modellen og afdækker, hvordan de kommer i spil i de igangværende uddannelseseksperimenter, samt hvor der kan være potentiale for kvalificering og re-design af uddannelseseksperimenterne.

 

 

Videoer med elever og studerende om deres oplevelse med Læring, der rykker

Som del af Læring, der rykker, har flere elever og studerende udtalt sig om hvad de oplever som gode og motiverende læreprocesser.