Sådan arbejder man med eksperimenter

20. januar, 2014

70 eksperimentaktører var på metode-camp i Uddannelseslaboratoriet i januar. Over to dage afprøvede de ’opskriften’ til hvordan man arbejder med et eksperiment – fra idé til planlægning.

Af Signe Marie Viborg, Uddannelseslaboratoriet

Hvordan vælger man, hvad man skal eksperimentere med og sikrer at eksperimentet har forandringskraft? Hvad vil man afprøve og udvikle i eksperimentet og hvordan? Hvordan planlægger man et eksperiment og hvilke aktørroller er der omkring eksperimentet?

 

– Formålet med denne metode-camp er, at deltagerne kan prøve at arbejde med metoder og værktøjer til at etablere et godt uddannelseseksperiment, siger Tove Christensen, projektleder i Uddannelseslaboratoriet.

 

– over to dage har vi arbejdet ud fra en case og faciliteret deltagerne gennem forskellige processer. Vi har en campleder, som guider deltagerne igennem øvelser, benspænd, diskussioner, roller, refleksioner mm. Alle deltagere skal enten til, eller arbejder allerede, med at planlægge og gennemføre eksperimenter i deres institution. Og vi vil gerne bidrage til, at de føler sig godt klædt på i processen, siger Tove.

 

Få indblik i en af deltagernes processer. Her en ideudviklingsproces fra udfordring til eksperimentidé

 

Fokus på det man vil forandre

Helle Søgaard Rasmussen deltager i metode-campen. Hun arbejder til daglig på Professionshøjskolen Metropol som HR-konsulent i Strategisk Kompetenceenhed:

 

Helle Soegaard Rasmussen

– Jeg har fået en masse ud af at være med på metode-camp, og særligt har jeg fået en meget bedre forståelse for, hvad et uddannelses-eksperiment egentlig er, og hvad det kan.

 

I eksperimentet ligger fokus især på, hvad man gerne vil forandre, siger Helle Søgaard Rasmussen og tilføjer:

 

– Jeg har især fået meget ud af at arbejde med den transformative hypotese. Hvis vi gør x, så antager vi, at y sker. Hypotesen er god til at sætte retning for, hvad det er man vil forandre med eksperimentet, og også præcist hvad det er for parametre, man vil afprøve det indenfor.

 

Do this at home: værktøjer og metoder

– Igennem disse to dage på metode-camp har jeg fået mere hands on, siger Helle.

 

– Vi er blevet ført igennem processen omkring udvælgelse og planlægning af eksperimenter der har forandringskraft. Vi har også fået værktøjer til selv at kunne gennemføre processen derhjemme.

 

Eksperimentbaseret læring

Dorrit Sørensen, projektchef i Uddannelseslaboratoriet, afrundede campen med at fremhæve, hvordan vi sammen på campen har arbejdet med udvikling og læring på en ny måde gennem eksperimenter:

 

– Alle her kender PBL, problembaseret læring. Men i disse to dage har vi arbejdet med at tænke frem, tænke nyt og tænke i muligheder. Hvor er det vi gerne vil hen? Man kan sige vi har arbejdet med EBL, eksperimentbaseret læring. Det har været rigtigt spændende.

 

Og med det perspektiv afsluttede Dorrit Sørensen med ønsket om et fortsat godt samarbejde i 2014.