Hent eksperimentkatalog: Eksperimenter der udfordrer og nytænker praksis

20. oktober, 2014 Warning: Undefined variable $image in /customers/2/e/d/uddannelseslaboratoriet.dk/httpd.www/wp-content/themes/uddx/single.php on line 31

Her kan du hente det sidste nye eksperimentkatalog. Kataloget indeholder beskrivelser af i alt 118 uddannelseseksperimenter, som er blevet gennemført i Uddannelseslaboratoriet 2012-2014 hos Uddannelseslaboratoriets partnere.

Signe Marie Viborg, Uddannelseslaboratoriet

Uddannelseseksperimenter 2012-2014
Eksperimentkatalog, version 3
Oktober 2014, Uddannelseslaboratoriet

 

Kataloget er inddelt i kapitler svarende til de udviklingslaboratorier og indsatser, der eksperimenteres indenfor. Under hvert kapitel er eksperimenterne grupperet i delindsatser.

 

Nederst på hver eksperimentbeskrivelse kan du finde oplysninger om eksperimentet, som fx hvilken partnerinstitution, der har gennemført det.

 

Eksperimenter, der udfordrer og nytænker praksis

Et uddannelseseksperiment er første skridt i et uopdyrket land, hvor nye praksisser afprøves, og hvor man undersøger, hvordan nye praksisser virker og kan være med til at skabe værdi. Eksperimenterne tager afsæt i et formuleret, strategisk forandringsbehov, som aktuelt præger uddannelsen. De er innovative og drevet af en nysgerrighed til at afprøve nye veje at gå, og udfordre det man ’plejer’ at gøre.

 

Som sådan er eksperimentet en 1st driver i forbindelse med forandringsprocesser, der har fokus på at forbedre og forny en bestemt praksis. Et eksperiment giver mulighed for både at få hurtig viden i forhold til at løse mindre udfordringer og for at virke som vidensbidrag, der – sammen med andre eksperimenter og aktiviteter – kan fungere som små skridt på vejen mod en udvikling, som kan svare på større og mere komplekse forandringsbehov.

 

Eksperimenter med bred anvendelsesværdi og spredningspotentiale

Eksperimenterne er udført hos Uddannelseslaboratoriets partnere – af eksperimentteams bestående af fx lærere, vejledere og ledere. I sin eksperimenterende tilgang har Uddannelseslaboratoriet fokus på, at de resultater, som udvikles gennem eksperimenterne også er relevante udover den lokale kontekst, som de er udviklet i. Det er med andre ord ambitionen, at eksperimenterne har en bred anvendelsesværdi og dermed også et stort spredningspotentiale.

 

Til sammen bidrager eksperimenterne i kataloget med en stor mængde viden og erfaringer, som man som læser kan lade sig inspirere af.

 

Eksperimenthjulet – en procesmodel for den eksperimenterende metode

Eksperimenterne er alle gennemført ud fra den eksperimenterende metode – Eksperimenthjulet, som er udviklet af Uddannelseslaboratoriet. I Eksperimenthjulet gennemgår eksperimentet seks faser. Læs mere om Eksperimenthjulet her

eksperimenthjul 1

Fire udviklingslaboratorier danner ramme om eksperimenterne

Fire udviklingslaboratorier danner ramme om eksperimenterne, og hvert udviklingslaboratorium består af en række indsatser:

 • Udviklingslaboratoriet for Pædagogisk og didaktisk praksis
  Her arbejdes med at skabe kompetencer i verdensklasse under indsatserne:
  Erhvervsrettet innovation – Talent og motivation – Fag og faglighed på nye måder
 • Udviklingslaboratoriet for Tranfer
  Her arbejdes med at skabe samspil mellem uddannelse og erhverv under indsatserne:
  Nye samarbejdsformer – Praksislæring på nye måder
 • Udviklingslaboratoriet for Ledelse og styring:
  Her arbejdes henimod at skabe den eksperimenterende organisation under indsatsen:
  Nye ledelsesformer og samarbejdsrelationer
 • Udviklingslaboratoriet for Karriere:
  Her arbejdes med at skabe nye karrieveje under indsatserne:
  Nye vejledningsformer – Nye former for virksomhedstilknytning

Læs mere om udviklingslaboratorier og indsatser her