Vejledning som fag i skoleskemaet

17. december, 2013

10. klasse på TEC har vejledning i skoleskemaet. De er med i eksperimentet ’Personligt entreprenørskab’, som gennemføres under Uddannelseslaboratoriets Program 5 ’Nye Karriereveje’. I eksperimentet afprøver man vejledning som fag.

Tekst: Signe Marie Viborg, Uddannelseslaboratoriet

Michael Hald, som er en af ophavsmændene bag eksperimentet, forklarer:

– Vi er en gruppe vejledere som via et fagligt fælleskab har tilrettelagt et undervisningsbaseret og tematiseret vejledningsforløb. Vi vil gerne vise eleverne, at der er sigtepunkter, de med fordel kan navigere ud fra i arbejdet med deres karriere. Samtidig vil vi forsøge at give dem redskaber til, at de i højere grad selv kan tage hånd om deres karriere. Dette har vi forsøgt at indramme i et personligt entreprenørskab i relation til uddannelses- og arbejdsmarkedsperspektiv.

 

Eksperimentet foregår på i alt ni hold på EUD, HTX, i Afklaringscentret og 10. klasse. Det involverer 200 elever på fire adresser på TEC. Eleverne får over en periode på et halvt år undervisning i ni sessioner, indenfor ni områder, der samlet set har til formål at styrke elevernes evne til et personligt entreprenørskab.

 

Katja Scherfiger og Michael HaldEleverne inspirerer hinanden

– Med vedledning som fag får eleverne en bredere og mere fælles viden, tilføjer Michael.

– De får mulighed for at inspirere hinanden og diskutere emnerne sammen. Tanken er, at eleverne skal opleve, at de ikke er alene om at skulle opfinde den dybe tallerken. Derfor tilbyder vi eleverne vejledning i et bredere perspektiv, hvor fokus flyttes fra individet til at omhandle strukturelle forhold, såvel på skolen som i samfundet

 

Katja Schertiger er lærer i klassen:

– Vi vil gerne give eleverne konkrete, objektive redskaber, så de selv opnår en reel kompetece til at træffe meningsfulde uddanelsesvalg. Disse redskaber skal ses som et supplement til den personlinge vejledning, eleverne almindeligvis får, og til det store uddannelsesprojekt i 10. klasse: Obligatorisk selvvalgt opgave.

 

God mulighed for at diskutere i fællesskab

Dagens undervisning handler om, hvordan helbred og fysisk træning kan have indflydelse på læring og karriere. Undervisningen er tilrettelagt som en vekslen mellem gruppearbejde og diskussion i hele klassen. Eleverne ser bl.a. på Sundhedsstyrelsens anbefalinger til, hvor meget en teenager skal røre sig om dagen, de diskuterer årsagerne til de mange sundhedsprogrammer i tv, og hvordan fysisk aktivitet og læring hører sammen.

 

Undervisningen er organiseret ud fra en CL- struktur (Cooperative Learning): eleverne skifter mellem forskellige arbejdsstationer, arbejder i teams med en holdkaptajn og laver fysiske øvelser.

 

Katja Schertiger, forklarer, at undervisningen er tilrettelagt, så eleverne får god mulighed for at reflektere og drøfte ting i fællesskab.

– Der er faste elementer hver gang. Vi starter fx altid med at definere personligt entreprenørskab, karrierebegrebet, livslang læring og taler om hvad det vil sige at være med i et eksperiment i Uddannelseslaboratoriet. Det gør vi for at sikre, at eleverne opnår bevidsthed om eksperimenter, uddannelse og egne muligheder.

 

Mohammed SalehMohammed Saleh er elev i klassen:

– Jeg synes, det giver noget helt andet end almindelig vejledning. Der er masser af ting, man får noget ud af at snakke om i fællesskab. Her handler det ikke kun om mine personlige ting, mine følelser og tanker, men vi lærer om noget, vi alle har brug for.

 

 

9 temaer i vejledningsforløbet:

  1. Strategi og planlægning
  2. Karriere og kompetencer
  3. Økonomi og forventninger
  4. Helbred og fysisk træning
  5. Information og teknologi
  6. Identitet og selvopfattelse
  7. Valgprocesser og sandsynligheder
  8. Netværk og levevej
  9. Præsentation og kommunikation