Uddannelseseksperimenter er i gang

21. december, 2012

En masse ideer til uddannelseseksperimenter blev lagt i støbeskeen til hypoteseworkshop i Uddannelseslaboratoriet.

Tekst og foto: Signe Marie Viborg, Uddannelseslaboratoriet

Uddannelseslaboratoriet afholdt fire hypoteseworkshops i november. Fire gode dage, hvor både vejledere, undervisere og ledere fra projektets partnerinstitutioner opstillede hypoteser, som de nu skal hjem på uddannelsesinstitutionerne og udfolde gennem ideer til uddannelseseksperimenter.

 

Her er et udpluk af partnernes eksperimentideer. Fælles for disse første eksperimenter er, at de er korte og afgrænsede, fordi fokus udover det indholdsmæssige ligger på arbejdsmetoden omkring uddannelseseksperimenter.

 

Hvad vil I eksperimentere med?

 

Jette Adamsen CPH WEST– Vi vil gerne være bedre til at spotte forskellige talenter hos eleverne. Derfor vil vi udvikle forskellige værktøjer, så vi kan eksperimentere med, hvordan man mere systematisk kan spotte – og dermed fremme talent.

 

CPH WEST: Jette Adamsen

Program 1: Kompetencer i verdensklasse

Tema: Talent og motivation

 

 

bente rindom hru

– I HR og Uddannelse Region Hovedstaden vil vi opstille et eksperiment, hvor vi kobler simulationstræning og e-learning i ét. Det skal foregå i selve afdelingen på sygeplejeruddannelsen. Vi har en hypotese om, at det vil styrke de studerendes handlinger, når disse kommer til at bygge på praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden.

 

HRU – Uddannelseshuset: Bente Rindom

Program 2: Nye samspilsformer mellem uddannelse og erhverv

Tema: Praksislæring på nye måder

 

 

Hanne C Baumann og Maria Sara Jorsal KEA– Vi skal som vejledere kende uddannelsessystemet bedre. Vores eksperiment handler om at lave et særligt praktikforløb for vejledere. De skal besøge både virksomheder og uddannelser, så de kan give de unge endnu mere kvalificeret vejledning omkring deres uddannelsesvalg.

 

UU: Maria Sara Jorsal, Hanne C. Baumann

Program 2: Nye samspilsformer mellem uddannelse og erhverv

Tema: Nye samspilsformer mellem uddannelse og erhverv

 

 

Christen Monberg IHK– På DTU vil vi eksperimentere med former for, hvordan man gennem innovation i undervisningen og virksomhedsinddragelse kan fremme tværdisciplinær forståelse. Det gør vi ud fra en antagelse om, at tværdisciplinær forståelse vil fremme de studerendes motivation.

 

 

 

DTU: Christen Monberg

Program 1: Kompetencer i verdensklasse

Tema: Erhvervsrettet innovation

 

 

Allan Engelhardt KEA 2 – Studerende på 4. afsluttende semester skal kunne udveksle erfaringer fra praktikophold. Vores eksperiment går ud på at oprette klynger af studerende, hvor vi systematiserer deres vidensdeling. De vil kunne inspirere hinanden og på den måde få en større forståelse for sammenhængen mellem praksis og teori.

 

 

KEA: Allan Engelhardt

Program 2: Samspilsformer mellem uddannelse og erhverv

Tema: Praksislæring på nye måder

 

Birgitte Petersen og Lone L larsen KEA– Eleverne kan godt lide spil. Vi vil eksperimentere med at lave digitale undervisningsmaterialer, hvor eleverne i matematikken kan få feedback med det samme. Vi skal nu teste om motivationen bliver øget hos eleverne. Vi tester ved at bruge før og efter-målinger.

 

KEA: Birgitte Petersen og Lone L. Larsen

Program 1: Kompetencer i verdensklasse

Tema: Talent og motivation