Tænketank og Idélab: Hvad vil vi eksperimentere med?

21. juni, 2012

Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium inviterede til Tænketank og Idélab. Her bidrog partnerne og andre ressourcepersoner i det pædagogiske miljø med refleksioner, viden og anbefalinger til projektets uddannelseseksperimenter.

Tekst: Signe Marie Viborg, Uddannelseslaboratoriet Foto: Signe Bloomstine, TEC

Til Tænketank og Idelab blev der arbejdet med de fem programmer, der danner ramme om de uddannelseseksperimenter, som Uddannelseslaboratoriet skal gennemføre.

 

Tænketank: refleksioner på kanten af det vi ved

I den første workshop skulle deltagerne reflektere og generere ideer på baggrund af det, som projektets helt nye baselinestudium viser. Det gjorde de ud fra tre spørgsmål:

  1. Hvilke refleksioner giver baseline anledning til?
  2. Hvilke udfordringer og fokuspunkter peger baseline på?
  3. Hvad anbefaler I, at de enkelte program skal undersøge?

 

Deltagerne skulle ikke tænke ud af boksen – ikke helt væk fra det vi allerede ved, men på kanten af boksen – i relation til det vi ved. De skulle definere det næste skridt i forhold til de udfordringer, som baseline viser inden for hvert af projektets fem programmer.

 

Merete Hende, programleder i Uddannelseslaboratoriet forklarer:

– Baseline tegner billedet af, hvordan tingene ser ud i dag inden for hvert program. Herfra er det op til os at se på, hvordan vi kommer videre herfra. Hvilke udfordringer beskriver baseline? Hvordan prioriterer vi, hvilke udfordringer, der skal danne afsæt til uddannelseseksperimenterne? I en eksperimenterende tilgang til udvikling er det helt afgørende, at vi tager afsæt i den viden vi allerede har. Hvad er vi allerede gode til, og hvor har vi brug for at finde nye veje og løsninger på de udfordringer der er?

 

Idélab: Hvordan virker det, der virker, og hvorfor virker det?

I Idélab formulerede deltagerne anbefalinger til, hvilke indsatsområder, der kan sætte rammene for konkrete uddannelseseksperimenter.  – Hvilke projekter eller andre aktiviteter kan I se virkelig har rykket noget i uddannelsesverdenen? Hvordan og hvorfor?  – Hvilke aktiviteter vil virkelig kunne forandre noget? Hvilke resultater vil vi gerne have med Uddannelseslaboratoriet?

 

Hypoteser: Hvad skal vi undersøge? Hvad skal vi eksperimentere med?

Tænketank og Idélab er det indledende arbejde til formuleringen af de hypoteser, som uddannelseseksperimenterne skal efterprøve. Tankegangen er inspireret af eksperimentet fra den naturvidenskabelige og humanistiske tradition:

Vi har et problem, vi har viden og ideer til hvordan vi kan løse problemet, vi formulerer en hypotese, og endelig iværksætter vi uddannelseseksperimenter, der efterprøver om hypotesen holder.

 

Hypoteser vil partnerne arbejde videre med til de næste arrangementer i Uddannelseslaboratoriet – Den strategiske eksperimentbørs som løber af stablen i september 2012 og Hypoteseworkshop i november.

 

Læs baselinestudiet for Uddannelseslaboratoriet

 

Fem programmer danner ramme om uddannelseseksperimenterne:

1) Kompetencer i verdensklasse

2) Nye samspilsformer mellem uddannelse og erhverv

3) Den eksperimenterende organisation

4) Education on demand

5) Ny karriereveje