Strategisk eksperimentbørs i Uddannelseslaboratoriet

7. september, 2012 Warning: Undefined variable $image in /customers/2/e/d/uddannelseslaboratoriet.dk/httpd.www/wp-content/themes/uddx/single.php on line 31

Til Strategisk eksperimentbørs i Uddannelseslaboratoriet den 6. september bød partnere ind med deres strategiske overvejelser i forhold til, hvilke uddannelseseksperimenter, der skal sættes i gang på skolerne.

Tekst og foto: Signe Marie Viborg, Uddannelseslaboratoriet

Eksperimentbørsen er et af de sidste vigtige led i indkredsningen af uddannelseseksperimenter. Næste skridt i processen er, at partnerne mødes til netværksmøde, og derfra går det løs med at eksperimentere!

 

Formålet med eksperimentbørsen er at komme endnu tættere på at finde de helt rigtige uddannelseseksperimenter at lægge ud med. Eksperimenter, der forhåbentligt kan finde svar på nogle af de udfordringer, som opleves på regionens skoler, og som projektets baselinestudie har defineret. Det forklarer Tove Svejstrup Christensen, projektleder i Uddannelseslaboratoriet.

 

-Med eksperimentbørsen vil vi skabe sammenhæng mellem de udfordringer, som er beskrevet i projektets baselinestudie og de strategiske områder som partnerne har fokus på. Eksperimentbørsen også fungere som inspirationsgrundlag til eksperimentideer.

 

Hvilke udfordringer kan uddannelseseksperimentet give løsninger på?

Partnerne cirkulerede mellem fem borde – ét for hvert af projektets fem programmer. Her bød de ind med deres strategiske anslag til uddannelseseksperimenter inden for hvert af de fem programmer i Uddannelseslaboratoriet. Partnernes arbejdet tog udgangspunkt i en række overordnede hypoteser, som er formuleret med afsæt i projektets baselinestudie. Herefter skulle partnerne forsøge at identificere hvilke udfordringer de enkelte eksperimentideer gav svar på.

 

Læs Baselinestudiet her

 

Et stærkt fælles grundlag for uddannelseseksperimenterne

– Med uddannelseseksperimenterne vil vi forsøge at finde løsninger på nogle af de fælles uddannelsesmæssige udfordringer, vi står overfor. Ikke kun de udfordringer, der opleves lokalt på den enkelte institution, forklarer Tove Svejstrup Christensen.

-Derfor er det nødvendigt med et grundigt forarbejde og en stærk helhedsorienteret indsats. Eksperimentbørsen danner den strategiske ramme om uddannelseseksperimenterne sammen med Idélab og Tænketank, som vi afholdt i juni.

 

Eksempler på hypoteser under Program 1: Kompetencer i verdensklasse:

  • Hypotese: integration af innovationsmetoder med autentisk stillede virksomhedsopdrag kan fremme innovative kompetencer
  • Hypotese: innovative eksamensformer vil have en afsmittende virkning på udviklingen af kompetencer i undervisningen
  • Hypotese: øget funktionel tværfaglighed vil styrke udviklingen af det praksisnære læringsmiljø
  • Hypotese: undervisningen, hvis indhold i højere grad er temabaseret og har fokus på elevernes/studerendes erhvervsrettede slutkompetencer, vil styrke elevernes/studerendes ikke-faglige kompetencer
  •  Hypotese: lærer-/undervisersamarbejde og dialog er en forudsætning for at talentudvikling og spotning af talenter kan integreres i den normale undervisning
  • Hypotese: øget viden om og metoder til at håndtere niveaudeling og differentiering hos lærer/underviser vil motivere eleverne/studerende
  • Hypotese: styrket udvikling af lærernes digitale-pædagogiske kompetencer vil medføre en højere grad af integration af digitale medier i den daglige undervisning