Partner i Uddannelseslaboratoriet: Tænketanken DEA

21. februar, 2013

Igennem de næste måneder kan du i Uddannelseslaboratoriets nyhedsbrev læse et interview af en af projektets mange partnere. Vi indleder interviewserien med at høre om, hvorfor Tænketanken DEA er partner i projektet:

Tekst og foto: Uffe Laursen, Tænketanken DEA

Uddannelseslaboratoriet er lige i øjet

Der var ikke meget tvivl hos seniorkonsulent Line Gry Knudsen i tænketanken DEA, da hun i 2011 første gang læste oplægget til Uddannelseslaboratoriet.  ”Det skal DEA være med i,” tænkte hun.

 

– Selve temaet var jo lige os. Vi arbejder meget med, hvordan man kan øge værdiskabelsen for virksomheder og organisationer gennem uddannelse, så at være med til at udvikle metoder til mere erhvervsrettede uddannelser var lige i øjet , siger Line Gry Knudsen.

 

Det betød bl.a. meget, at Uddannelseslaboratoriet tager udgangspunkt i praksis og dagligdagen på de deltagende institutioner.

– Den praktiske afprøvning af metoder og evalueringen undervejs er et meget centralt element for DEA, fordi man jo ellers i mange andre projekter ofte primært har en teoretisk vinkel på udvikling. Som det er lagt op, virker Uddannelseslaboratoriet meget jordnært og konkret. Og det er ret dejligt, når man som jeg tit er begravet i en verden af ord,” siger Line Gry Knudsen.

 

DEA - logo

 

Deltager i to programmer i Uddannelseslaboratoriet

I Uddannelseslaboratoriet deltager DEA i Program 4, Education on Demand, og Program 2, Nye samspilsformer mellem uddannelse og erhverv.

 

I program 4 skal der udvikles nye måder at lave analyser af aftagernes behov på.

– I dag bruger mange institutioner typisk faglige udvalg eller uddannelsesudvalg til at sikre dialog mellem aftager og uddannelsesinstitution. Det er fint i nogle tilfælde, mens det i andre tilfælde ikke er fleksibelt og hurtigt-reagerende nok,  siger Line Gry Knudsen.

 

– Så hvad kan uddannelserne gøre, når de bliver opmærksomme på nye behov fra aftagerne, og hvordan kan de reagere på den nyeste viden? Det er noget af det, vi skal forsøge at finde metoder til i program 4, siger Line Gry Knudsen.

Fra nyeste viden til værdifulde eksperimenter

Program 4: Education on demand – adskiller sig fra de andre programmer i Uddannelseslaboratoriet ved ikke at være bygget op om uddannelseseksperimenter. I stedet skal man i løbet af foråret 2013 samle empiri og viden fra alle medvirkende institutioner for at finde ud af, hvordan man arbejder med aftagerinteresser.

– Det er afgørende, at vi står på skuldrene af de erfaringer, der allerede er gjort, når vi udvikler nye metoder til behovsanalyse,” siger Line Gry Knudsen.

 

Vejledere i praktik

DEA og er også med i Program 2, hvor man arbejder med nye former for samspil mellem uddannelser og aftagere, f.eks. nye praktikformer gennem inddragelse af virksomhederne i skolens arbejde.  I øjeblikket er man i Program 2 i færd med flere uddannelseseksperimenter, der skal kunne måles og evalueres. Ét af eksperimenterne handler om at måle værdien af at sende UU-vejledere i professionspraktik, så vejlederne får et mere præcist indblik i de områder, de skal vejlede om.

 

Ikke for uddannelsernes blå øjnes skyld

Som partner i Uddannelseslaboratoriet får Tænketanken DEA adgang til en unik viden om benspænd i forhold til at uddannelsernes samarbejde med virksomhederne, påpeger Line Gry Knudsen. Men spørgsmålet er også: Hvad får Uddannelseslaboratoriet ud af DEA?

– I DEA har vi i flere år beskæftiget os med sammenhængen mellem uddannelse og værdiskabelse. Vi har lavet undersøgelser og analyser om behovet for fleksibelt samspil mellem arbejdsmarkedet og uddannelserne. Vi kan bidrage til Uddannelseslaboratoriet med både viden og med strategiske input. Men vi er ikke med for uddannelsesinstitutionernes blå øjnes skyld. Især i en tid, hvor jobbene ikke hænger på træerne, er der behov for at øge kvaliteten af uddannelserne og skabe innovationskraft blandt alle interessenter. Den eksperimenterende tilgang i Uddannelseslaboratoriet skal sikre, at vi hurtigere kan matche uddannelserne med arbejdsmarkedets behov. Vel at mærke baseret på et solidt vidensgrundlag , siger Line Gry Knudsen.

 

Partnerskab sikrer viden, kvalitet og forankring

Med en bred kreds af partnere sikrer Uddannelseslaboratoriet sit de rette ideer og vidne til at skabe kvalitet i sine uddannelseseksperimenter. Projektet sikrer også, at ny viden og nye eksperimenterende metoder forankres hele vejen rundt i uddannelsessystemet.

 

Partnerne i Uddannelseslaboratoriet:

TEC, Teknisk Erhvervsskole Center

Professionshøjskolen Metropol

KEA, Københavns Erhvervsakademi  DTU, Danmarks Tekniske Universitet

CPH WEST, Uddannelsescenter København Vest

SOSU C, Social og Sundheds Centret

UU København, Ungdommens Uddannelsesvejledning København

NCE, Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Metropol

CEFU, Center for Ungdomsforskning, Aarhus Universitet

UCC, University College Capital, Program for Vejledning og Voksenpædagogik

Tænketanken DEA

HRU, HR og Uddannelse, Region Hovedstaden

Rigshospitalet