Partner i Uddannelseslaboratoriet: Metropol

6. maj, 2013

I gennem de næste måneder kan du i Uddannelseslaboratoriets nyhedsbrev læse interviews med projektets mange forskellige partnere. I denne omgang er det Professionshøjskolen Metropol, hvor dekan Randi Brinckmann Wiencke og lokal koordinator Anne-Mette Krifa, der fortæller om hvorfor Metropol er med i Uddannelseslaboratoriet.

Tekst: Anna Viola Hammer, Metropol

I 2010 gik Metropol sammen med TEC og begyndte at tænke de første tanker om nye måder at lave uddannelsesudvikling. Det førte siden til dannelse af Uddannelseslaboratoriet.

 

Hvad kendetegner den gode undervisning, og hvordan skaber vi evidens for det, der virker?

– Vi syntes på det tidspunkt, at vi lavede rigtig mange både relevante og spændende projekter om pædagogisk og didaktisk udvikling, men manglede at tilføje læringsdimensionen – altså det at lære af hinandens erfaringer og sætte hinandens viden i spil på nye måder både mellem uddannelser, mellem uddannelsesinstitutioner og i relation til aftagere, siger Randi Brinckmann Wiencke, dekan på Det Sundhedsfaglige og teknologiske fakultet, hvor den eksperimenterede del af Uddannelseslaboratoriet er forankret på Metropol.

 

– Vi ville også gerne udnytte alle de gode erfaringer til noget mere forretningsmæssigt i relation til vores Nationale Center for Erhvervspædagogik gennem en mere systematisk videnproduktion som Uddannelseslaboratoriets tilgang giver os mulighed for, siger Randi Brinkmann.

 

Sammen med TEC begyndte Metropol i 2010 de allerførste drøftelser af, hvordan man kunne udforme et set-up, der kunne give plads til at gennemføre og drage læring af mindre projekter – eksperimenter – i samarbejde med en række relevante uddannelsesinstitutioner og partnere.

 

Randi Brinkmann fortsætter:

– Overordnet kan man sige, at Metropols ønske med Uddannelseslaboratoriet er at finde ud af, hvad der kendetegner den gode undervisning, og ved hjælp af konkrete eksperimenter skabe evidens for, hvad der virker i forskellige kontekster.

 

Eksperimenter, der understøtter Metropols strategi

Udgangspunktet for Metropol er, at de eksperimenter, der sættes i gang understøtter Metropols strategi, og de strategiske indsatser, der arbejdes med lokalt. Der er to mål i Metropols strategi, som er særlig interessant i denne sammenhæng. Det ene handler om at styrke integrationen af praksis i undervisningen og det andet om at sikre stærkere studerende og højere krav i uddannelserne.

 

Læs mere om Metropols strategi her: http://www.phmetropol.dk/Om+Metropol/Strategier

 

Hvilke eksperimenter foregår på Metropol?

Konkret har Metropol på nuværende tidspunkt gennemført eet eksperiment og har planlagt igangsættelse af 22 nye eksperimenter frem til Uddannelseslaboratoriets afslutning i september 2014.

 

En del af disse eksperimenter handler om at afprøve nye metoder for transfer mellem teori og praktik og nye samarbejdsformer med praksis. Andre eksperimenter har fokus på udvikling af talentforløb for dygtige og engagerede studerende, og endelig er der også eksperimenter omkring ledelse. Hvordan lærer vi at lede på viden.

 

– Indtrykket er, at medarbejderne glæder sig til at komme i gang med de konkrete eksperimenter. Der er gode erfaringer fra det eksperiment, som blev gennemført på sygeplejerskeuddannelsen om simulation, fortæller Anne-Mette Krifa, som er lokal koordinator for Uddannelseslaboratoriet på Metropol.

 

– Formålet med dette eksperiment var at finde ud af, hvordan og hvornår simulering som didaktisk metode bedst bruges i undervisningen, hvilket udbytte det giver de studerende og hvad det kræver af kompetencer hos underviserne.

 

Erfaringerne og viden fra eksperimentet anvendes nu i den fremtidige planlægning af moduler på uddannelsen. Derudover er der elementer, der skal udforskes og afprøves nærmere i kommende eksperimenter.

 

Det eksperimenterende skal blive en del af kulturen på Metropol

– Uddannelseslaboratoriet er bredt forankret på Metropol på tværs af uddannelser og institutter, og både ledere og medarbejdere er involveret i arbejdet. Den tværgående organisering er en styrke, når Uddannelseslaboratoriet udløber, det er nemlig ideen at tankegangen og metoderne skal fortsætte. Den eksperimenterende måde at arbejde på skal helst være blevet en del af kulturen, siger Randi Brinckmann.

 

– Et succeskriterium for os er, hvis Uddannelseslaboratoriet kan hjælpe os med at lære af hinanden på tværs af institutter og uddannelser, så vi i højere grad bruger viden og erfaringer som andre har udviklet uden at skulle starte forfra hver gang. At vi fokuserer på alle de områder hvor vi ligner hinanden og knapt så meget på de få forskelligheder som vores uddannelser selvfølgelig også repræsentere. Hvis vi nemt og relativt hurtigt kan afprøve en hypotese eller ide et sted i organisationen, dele denne viden med hinanden – og systematisk gøre brug af denne viden, når vi arbejder fremadrettet med vores kerneydelse –  både i forhold til drift og udvikling af uddannelserne. Så er Uddannelseslaboratoriet en succes.

 

Partnerskab sikrer viden, kvalitet og forankring

Med en bred kreds af partnere sikrer Uddannelseslaboratoriet sit de rette ideer og vidne til at skabe kvalitet i sine uddannelseseksperimenter. Projektet sikrer også, at ny viden og nye eksperimenterende metoder forankres hele vejen rundt i uddannelsessystemet.

 

Partnerne i Uddannelseslaboratoriet:

TEC, Teknisk Erhvervsskole Center

Professionshøjskolen Metropol

KEA, Københavns Erhvervsakademi

DTU, Danmarks Tekniske Universitet

KTS, Københavns Tekniske Skole

CPH WEST, Uddannelsescenter København Vest

SOSU C, Social og Sundheds Centret

UU København, Ungdommens Uddannelsesvejledning København

NCE, Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Metropol

CEFU, Center for Ungdomsforskning, Aarhus Universitet

UCC, University College Capital, Program for Vejledning og Voksenpædagogik

Tænketanken DEA

HRU, HR og Uddannelse, Region Hovedstaden

Rigshospitalet