Partner i Uddannelseslaboratoriet: CeFU

5. juli, 2013

I Uddannelseslaboratoriets nyhedsbrev kan du læse interviews med projektets mange forskellige partnere. I denne omgang er det Center for Ungdomsforskning, hvor lektor og souschef Camilla Hutters fortæller om, hvorfor CeFU er med i Uddannelseslaboratoriet.

Tekst: Signe Marie Viborg, Uddannelseslaboratoriet

 Hvad betyder noget for de unge i deres uddannelse?

– Center for Ungdomsforskning kom ind i projektet allerede i ansøgnings- og udviklingsfasen. En klar motivation for os er, at Uddannelseslaboratoriet i sidste ende handler om at gøre en forskel for elever og studerende. Det er noget CeFU arbejder rigtigt meget med: at forstå, hvad uddannelse betyder for de unge, og hvad konsekvenserne for dem er, når man arbejder med at ændre uddannelserne.

 

Kobling af forskning og praksisudvikling

– CeFU er også med i Uddannelseslaboratoriet for at arbejde med metodeudvikling gennem en kobling af forskning og praksisudvikling. Vi oplever, at forskning og praksisudvikling – i en periode i hvert fald – har været mere adskilte. I Uddannelseslaboratoriet forsøger vi gennem uddannelseseksperimenter at få viden ind på nye måder, og forskning og praksis kædes sammen via Eksperimenthjulet.

 

Hvordan kan vi blive klogere på at anvende viden?

– Ved at være med i Uddannelseslaboratoriet får vi nye erfaringer og viden om metodeudvikling, som vi kan bruge fremadrettet. Hvis forskning skal have effekter, så går det via praksis, og i forhold til at forbedre uddannelserne for unge, så er det praktikerne – altså ledere og undervisere, der er vores målgruppe. Vi kan ikke selv ændre nogle ting som så, men vores viden kan være med til at give praktikerne nye værktøjer og perspektiver.

 

– Uddannelseslaboratoriets aftagerundersøgelse siger, at 70 procent ikke mener, at udviklingsarbejdet ændrer praksis. Og det er jo meget sigende, for præcis det som er udfordringen. Nu må vi se om vi kan få rykket det tal bare en lille smule. Det håber jeg på. Det interessante er: Hvordan kan vi blive klogere på at anvende den viden?

 

Hvad er den gode måde at dele og sprede viden på?

– I den kommende projektfase i Uddannelseslaboratoriet kommer der fokus på at dele og sprede viden. Det tænker jeg bliver rigtigt spændende. For hvordan gør man det? Hvordan spreder man viden mellem de forskellige institutioner? Og internt: Hvis der sidder et hold mekanikere med ny viden – hvordan får vi det så spredt til andre uddannelser inden for samme institution? Alt dette er meget interessant og selvfølgelig også svært – for jeg tror vi generelt stadig er på det basale stadie i forhold til at forstå hvad vidensspredning handler om. Hvad er den gode måde at sprede viden på? Det skal vi til at finde ud af.

 

Udvikling af eksperimentmetoder

– CeFU bidrager til Uddannelseslaboratoriet i forhold til udvikling af eksperimentmetoder og aktionsforskning på Eksperimenthjulet. Det handler om at se på, hvordan de forskellige dele af hjulet fungerer under eksperimenterne. Forhåbentligt får vi en rigtig stærk viden om, hvordan man laver ’det gode uddannelseseksperiment’.

 

– Undervejs i projektet har vi fået skabt en fælles tænkning og et sprog til det her med at arbejde med eksperimenter. På vores erfa-akademi i Uddannelseslaboratoriet var det f.eks. meget fascinerende at høre, hvordan de på uddannelserne bruger Eksperimenthjulet, og hvordan det virker i praksis i eksperimenterne. Det at der er et fælles sprog og en praksis bag er i høj grad med til at forfine og konkretisere, hvad det her hjul egentlig handler om.

 

Følgeforskning

– CeFU bidrager også med følgeforskning på nogle af eksperimenterne i Program 1: Kompetencer i verdensklasse. Programmet har bl.a. et stærkt fokus på elever og studerende. Det går vi i gang med efter sommerferien. Jeg glæder mig rigtigt meget til at samle konkret viden om, hvad det gør ved de studerende og elever at være med i et eksperiment– men også hvad deres rolle i det bliver.

 

Partnerskab sikrer viden, kvalitet og forankring

Med en bred kreds af partnere sikrer Uddannelseslaboratoriet sit de rette ideer og vidne til at skabe kvalitet i sine uddannelseseksperimenter. Projektet sikrer også, at ny viden og nye eksperimenterende metoder forankres hele vejen rundt i uddannelsessystemet.

 

Partnerne i Uddannelseslaboratoriet:

TEC, Teknisk Erhvervsskole Center
Professionshøjskolen Metropol
KEA, Københavns Erhvervsakademi
DTU, Danmarks Tekniske Universitet
KTS, Københavns Tekniske Skole
CPH WEST, Uddannelsescenter København Vest
SOSU C, Social og Sundheds Centret
UU København, Ungdommens Uddannelsesvejledning København
NCE, Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Metropol
CEFU, Center for Ungdomsforskning
UCC, University College Capital, Program for Vejledning og Voksenpædagogik
Tænketanken DEA
HRU, HR og Uddannelse, Region Hovedstaden
Rigshospitalet