Kunsten at lede i det åbne

21. februar, 2013

Hvordan kan man som uddannelsesleder lede kreative processer? Hvordan skaber man rum for improvisation og eksperimenter? Hvordan kan man planlægge og samtidig være åben til det uventede? Uddannelseslaboratoriet afholdt kompetenceudvikling for ledere om nye ledelsesformer.

Tekst: Signe Marie Viborg, Uddannelseslaboratoriet

Til kompetenceforløb i nye ledelsesformer fik lederne fra partnerinstitutioner i Uddannelseslaboratoriet inspiration til de uddannelseseksperimenter de skal hjem og igangsætte i deres institutioner. De blev klædt på med de nyeste ledelsesteorier om ledelse i forandring, ledelse på viden og tillidsbaseret ledelse. De fik principper og øvelser i improvisation og kreativitet med sig hjem gennem flere oplæg. For eksempel om den undersøgende leder ved Sten Hvid og om improvisation ved Bo Krüger. For det er en kunst at lede i det åbne og lede en eksperimenterende organisation.

 

Uventede successer og fiaskoer

Bo Krüger talte om at være at være kreativ, eksperimenterende og improviserende.

– Ofte kender vi målet, men vejen derhen kender vi ikke. Vejen til målet er brolagt med det uventede – uventede successer og fiaskoer, og hvis vi tør være eksperimenterende og kaste os ud i det uventede, kan vi opdage fantastiske ting.

 

Et af Bo Krügers budskaber til deltagerne var, at man skal turde eksperimentere for at kunne opdage nye ting.

– Som leder af en uddannelsesinstitution, skal man ikke være bange for det uventede, for det er ofte her succeserne og det nye ligger gemt. Kreativitet og improvisation er netop en kompetence, man som leder må forsøge at dyrke i institutionen.

– Kender man målet, skal man nok finde vejen ved at kombinere sin viden med en stor portion mod, nysgerrighed og improvisation – og man skal turde stole på, at ideerne kommer, sagde Bo Krüger.

 

Øvelse 1

 

At turde slippe planen lidt

Kreativitet og improvisation er kompetencer, som er værd at stræbe efter. For selv om man har lagt en stor og forkromet plan vil der altid kunne ske noget uventet, som man må kunne omdirigere sine handlinger i forhold til. Man må kunne slippe planen lidt og improvisere sig til andre løsninger, hvis det viser sig at tingene ændrer sig.

– Ofte kan en for god planlægning vise sig ikke at føre til de mest effektive og gode løsninger, påpegede Bo Krüger.

– Vores opmærksomhed kan ikke være to steder på en gang – og ved overplanlægning kan der være en tendens til, at vi fokuserer på planen i stedet for på nuet og på det, der faktisk sker i situationen. Det gør os mindre fleksible. I stedet skal vi forsøge at være åbne og nysgerrige. Og som leder er det godt at være i stand til smidigt at kunne veksle mellem at følge sin plan og handle på det uventede.

 

Øvelse

 

Flere guldkorn

Deltagerne fik flere guldkorn med sig hjem fra kompetenceforløbet i Uddannelseslaboratoriet. De hørte blandt andet om co-creation, ledelse i fællesskaber, Teori U – om at lede i det åbne – og om meningsskabelse.