Kick-off-møder i Uddannelseslaboratoriet

1. maj, 2012

De første kick-off-møder om Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium er blevet afholdt på TEC. Lederne i alle TEC’s chefområder har arbejdet med, hvad det er for tanker og idéer, som ligger til grund for Uddannelseslaboratoriet

Tekst: Jette Nossell, TEC Foto: Jan Wium, TEC

Uddannelseslaboratoriet er ikke et projekt i traditionel forstand

At lave uddannelseseksperimenter er ikke det samme som at lave udviklingsprojekter. At eksperimentere er i langt højere grad at kunne udfordre det nye, som afprøves. Dur det, eller dur det ikke? Hvis det dur og skaber god værdi, arbejder vi videre med det – ellers ikke!

 

Der skal hele tiden bygges videre på de gode erfaringer og den viden, vi allerede har. På kick-off-møderne har TEC’s ledere givet bud på, hvordan de vil definere ’det at eksperimentere’, hvilke fordele og værdier der kommer i spil, når man arbejder eksperimenterende, og endelig hvordan vi skal arbejde og samarbejde om eksperimenterne.

 

Fem programmer

Der er naturligvis også blevet arbejdet med, hvordan den eksperimenterende tilgang og tænkning kan komme i spil på TEC i forhold til de fem programmer, som udgør kernen i Uddannelseslaboratoriet. De fem programmer med hver deres tre temaer er:

 

 • Program1: Kompetencer i verdensklasse
  Motivation og talentudvikling som pædagogisk afsæt
  Erhvervsrettet innovation som kompetence og metode
  Fag og faglighed på nye måder

 

 • Program 2: Nye samspilsformer mellem uddannelse og erhverv
  Nye samarbejdsformer mellem virksomhed og uddannelse
  Praksislæring på nye måder Inddragelse af virksomheder i skolens arbejde

 

 • Program 3: Den eksperimenterende organisation
  Kvalitet og styring med afsæt i praksis
  Nye ledelsesformer og samarbejdsrelationer – med fokus på opgaven
  Organisationsudvikling og ledelse på nye måder

 

 • Program 4: Education on demand
  Mere fleksible overgange og spor i uddannelsessystemet.
  Uddannelse med fokus på aftagernes og brugernes behov.
  Et mere sammenhængende og fleksibelt uddannelsessystem

 

 • Program 5: Nye karriererveje
  Nye vejledningsformer – både før, under og efter uddannelsen.
  Nye former for virksomhedstilknytning, der understøtter overgangen til arbejdsmarkedet
  Bedre samspil mellem uddannelsesvalg og beskæftigelsesmuligheder