Indspark til den pædagogiske praksis

21. juni, 2013

Er vores pædagogiske praksis up to date? Til Folkemødet på Bornholm 13.-16. juni inviterede Uddannelseslaboratoriet til debat.

Tekst og foto: Signe Marie Viborg, Uddannelseslaboratoriet

En lille – men til gengæld meget interesseret flok unge, ledere og en forsker havde fundet Uddannelseslaboratoriet til årets Folkemøde på Bornholm. De kom for at diskutere uddannelse – og snakken drejede sig især om, hvad god undervisning er.

 

Stil krav og giv ansvar til elever og studerende

I debatten gav de unge blandt andet udtryk for, at studerende og elever skal inkluderes og opfordres til at tage ansvar i undervisningen. Det vil styrke engagement, performance, selvledelse og formidlingskompetence hos elever og studerende. Både undervisningens indhold og selve undervisningen kan f.eks. tilrettelægges i samarbejde mellem underviser og elev, anbefalede de unge.

 

Bedøm os på vores samarbejde

Med gruppearbejde som en meget brugt del af undervisningen er det naturligt, at der også er karaktergivning og bedømmelse på proces og samarbejde, mente debatdeltagerne. Ikke kun det faglige skal bedømmes. I øvrigt skal gruppearbejdet kvalificeres bedre og være skemalagt, pointerede de unge.

 

Bedre forbindelse mellem uddannelse og praktik

Skolen skal ud i praksis fremfor at praksis skal ind i skolen – der skal mere fokus på tværfaglighed.  Det var der bred enighed om i debatten. Desuden skal grænsen mellem uddannelse og praktik opblødes, og der skal være bedre forbindelse mellem de to dele.

 

Hvilke kompetencer skal vi have?

Selvledelse, performance- og formidlingskompetence blev i debatten fremhævet som meningsfulde, kompetencer for elever og studerende.

 

Underviserne skal være bedre til at selv at lære og de skal forny sig. De skal være mere bevidste om processer fremfor kun fagligt indhold. De skal være bedre til at facilitere.

 

”Lærerrollen er i høj grad i forandring – Vi lægger mere og mere vægt på, at vores lærere har pædagogiske kompetencer – ikke kun håndværket er i fokus.”

 

Jesper Clausen, Vicedirektør, TEC