Hvordan lærer vi af hinandens eksperimenter?

10. december, 2013

80 eksperimentdeltagere og andre interesserede mødtes for at udveksle erfaringer om arbejdet med at eksperimentere, da Uddannelseslaboratoriet havde erfaringsakademi den 27. november 2013. I særligt fokus var spørgsmålet om, hvordan man spreder og implementerer viden og erfaringer fra eksperimenterne.

Tekst: Signe Marie Viborg, Uddannelseslaboratoriet

I alt 51 eksperimenter igang hos Uddannelseslaboratoriets partnere. Læs om dem her: Eksperimentkatalog: 51 uddannelseseksperimenter

 

Spredning og implementering af god praksis

Dorrit Sørensen, projektchef i Uddannelseslaboratoriet åbnede erfaringsakademiet med at understrege hvor vigtigt det er, at Uddannelseslaboratoriets partnere står sammen i at løse udfordringen omkring implementering og spredning af god praksis skabt i eksperimenterne.

 

– De forandringer vi skaber i eksperimenterne skal leve videre. Det er ikke nok, at de bliver afrapporteret. I den kommende tid i Uddannelseslaboratoriet vil vi se på, hvordan vi kan geare til hurtigt og værdiskabende at implementere ny praksis. Vi må se på, hvilke kriterier der skal til for at beslutte, hvad der er ny og nyttig viden, og derigennem, hvordan vi udvikler en kultur, hvor vi arbejder refleksivt med vores hverdagspraksis.

 

Anne Holm SjøbergSamarbejde på tværs giver nye perspektiver

Anne Holm Sjøberg, udviklingschef i Region Hovedstaden, fortalte herefter om Region Hovedstadens perspektiv på implementering og spredning.

 

 

– Et samarbejde med mange forskellige aktører på tværs af organisationer har stor regional værdi.  Der er gode muligheder for at skabe synergi. Og når projektet har mange partnere, er der gode muligheder for at bringe mange perspektiver i spil og blive klogere sammen. Samarbejdet på tværs ’tvinger’ projektet til at tænke i løsninger, der er holdbare i forskellige sammenhænge.

 

Lad os evaluere forandringer – ikke kun resultater

– Som uddannelsesinstitutioner er det vigtigt, at vi udvikler en evalueringskultur, hvor man evaluerer og dokumenterer løbende. Når projekter ikke lykkes, er det blandt andet fordi man alt for sent får samlet viden ind, sagde Anne Holm Sjøberg.

 

– Vi skal også fokusere på, hvad det er, vi forandrer. Politikere fokuserer ofte mest på resultater, men vi ved, at det i realiteten er forandringen og læringen, der virkelig rykker noget i organisationen. Det er forandringen og læringen, der burde dokumenteres og videregives i organisationen.

 

– Som uddannelsesinstitutioner skal vi derfor til at se kritisk på den måde vi evaluerer. Vi skal bl.a. indarbejde en praksis, hvor vi rapporterer de forandringer, projektet skaber, løbende. Alt for ofte kommer de største mål aldrig til at stå i evalueringsrapporten, men forbliver udokumenterede sidegevinster.

 

Fra viden til handling

– Eksperimenterne er ikke noget værd, hvis ikke de fører til ny handling, understregede Anne Holm Sjøberg.

 

– Det handler om, at ideer kommer ud og lever, og her er formidlingen helt afgørende. Vi skal se på, hvordan vi præsenterer vores udviklingsinitiativer overfor beslutningstagere i organisationen. Man kunne fx opdele eksperimenterne i bronze, sølv og guld – og forpligte os på at implementere de vigtigste.

 

Anne Holm Sjøberg afsluttede sit oplæg med at pointere, at det er en stor udfordring at implementere gode ideer. Hun opfordrede Uddannelseslaboratoriet til at opruste med implementeringskompetencer, måle på implementeringsgrader og uddanne i implementering.

 

Erfaringsudvekling i workshops

Derefter gik akademideltagerne i workshops for høre om 14 eksperimenter og udveksle erfaringer om arbejdet med eksperimenterne.

 

Læs om eksperimenterne på Uddannelseslaboratoriet hjemmeside

 

Program 1: Kompetencer i verdensklasse

 • DTU-Diplom: Sommerhøjskole med virksomheder, VJan Schlünssen
 • Metropol: Blogs, v. Benjamin Gilbert Jespersen
 • TEC: Elevundervisning, v. Troels Royster Olsen
 • TEC: Teamorganiseret undervisning, v. Jan T. Hansen
 • Metropol: Styrkelse af tværprofessionel didaktik, v. Camusa Hatt
 • UU: Makkersystem, v. Stine Nedelkowski
 • Metropol: Accelereret studieforløb, v. Liselotte Egedius og Jan Folmer Madelung Mikkelsen

 

Program 2 Nye samspilsformer mellem uddannelse og erhverv

 • DTU-Diplom: SMV-klar, v. Isa Keller-Andreasen
 • HRU: Virtuel læring i meritforløb, v. Cecilie Buch Rasmussen
 • SOSU C: Den autentiske problemstilling, v. Elsi Busk Odderup

 

Program 3: Den eksperimenterende organisation

 • TEC: Samarbejdsdrevet innovation på Tværs, v. Thomas Nørup
 • Metropol: Fagligt fællesskab, v Anne-Mette Krifa
 • TEC: Antropologisk undersøgelse omkring frafald og fastholdelse, v. Mette Kristensen
 • KEA: Implementeringsmodel, v. Anne Marie Mathiasen

 

Læs om akademiet og se en film om eksperimentet ‘Blogs’ på Metropols hjemmeside:

Vi eksperimenterer med blogs, didaktik og hurtige forløb