Hvilke indsatser skal vi fokusere på fremover?

28. oktober, 2014

Hvad er vores næste skridt? Til akademi i Uddannelseslaboratoriet den 24. oktober kiggede deltagerne i krystalkuglen og fik ideer til, hvilke indsatser det er relevant at fokusere på efter Uddannelseslaboratoriets afslutning.

Signe Marie Viborg, Uddannelseslaboratoriet

Overskriften på dagens akademi var ’Uddannelsespolitiske tendenser som afsæt for næste skridt’. Og på trods af, at det var det sidste akademi i Uddannelseslaboratoriet, handlede det om at se fremad. Tove Christensen, projektleder i Uddannelseslaboratoriet forklarer:

 

”Vi har valgt at afholde et akademi, hvor vi ser fremad og arbejder med, hvilke indsatser det er relevant at fokusere på i den nære fremtid. Set i lyset af den aktuelle omverden, hvad skal eksperimenter og udviklingslaboratorier så bidrage med nu? Godt nok afsluttes Uddannelseslaboratoriet i december 2014, men vi vil med akademiet gerne opfordre projektets partnere til ikke at lukke ned, men åbne op. Vi kan ikke bare sige ’job done – nu har vi udviklet nok’, for verden har jo ikke stået stille i mellemtiden, og der er mange nye udfordringer, som vi som uddannelsesinstitutioner må forsøge at adressere.”

 

Ny mini-baseline

”Til dette akademi arbejder vi med at sætte en streg i sandet, som vi kan skabe nye innovationer ud fra”, siger Tove Christensen.

”Man kan sige, at det er en ny mini-baseline for partnernes arbejde fremover. Det er i virkeligheden en god øvelse, at stoppe op og sige ’hvordan ser verden ud nu – og hvilke udfordringer har vi?’”

 

Da Uddannelseslaboratoriet blev etableret i 2012 blev der udgivet en baseline for projektet. Baselinestudiet satte fokus på aktuelle udfordringer, som projektet skulle adressere gennem arbejdet med eksperimenter.

 

Uddannelsespolitiske tendenser til inspiration

Dagens program bød på en række korte oplæg, som skulle inspirere og give perspektiver til deltagernes arbejde:

  • Internationale tendenser: Rasmus Frimodt, afdelingsleder for Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Metropol skitserede de nyeste uddannelsespolitiske tendenser i et EU-perspektiv.
  • Uddannelsespolitiske tendenser: Louise Vilsbæk Westmark, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden præsenterede regionens aktuelle uddannelsesfokus
  • Forskningsmæssige tendenser: Pernille Berg, forsknings- og innovationschef ved Københavns Erhvervsakademi præsenterede aktuelle forskningsmæssige strømninger.
  • Pædagogisk-didaktiske tendenser: Hvad sker der på den pædagogisk-didaktiske arena lige nu? Johanne Brander, adjunkt ved Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Metropol, fremlagde en række perspektiver.
  • Erhvervs- og professionsrettet dannelse: Hvordan kan vi forstå dannelse i erhvervs- og professionsrettede uddannelser? Jan, Bisgaard, ph.d.-stipendiat i Uddannelseslaboratoriet belyste forskellige perspektiver og udfordringer.

Med afsæt i inspirationsoplæggene arbejdede deltagerne til sidst i workshops, hvor de satte fokus på hvilke aktuelle tendenser og udfordringer det er relevant at adressere i en ’ny baseline,’ og hvilke eksperimenter og udviklingslaboratorier man med fordel kan sætte i gang fremadrettet.

 

Som altid i Uddannelseslaboratoriet sluttede dagen af med netværk og hygge.