Åbning af Uddannelseslaboratoriet: Det er nu der skal eksperimenteres!

2. april, 2012

Den 1. marts 2012 holdt Teknisk Erhvervsskole Center, TEC og Professionshøjskolen Metropol den officielle åbning af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium. Et projekt, der gennem tre år skal eksperimentere med uddannelser i Region Hovedstaden.

Tekst: Signe Marie Viborg, Uddannelseslaboratoriet Foto: Jan Wium, TEC

Det erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium blev åbnet i selskab med den brede kreds af partnere, der står bag projektet og andre, som synes, det er på tide, at vi tænker helt nyt, når det kommer til uddannelse.

 

Dagens talere gav projektet mange flotte ord med på vejen. Alle havde de det klare budskab, at der skal til at ske noget radikalt nyt, hvis vores uddannelser skal kunne matche det omskiftelige arbejdsliv, der ligger foran de unge og imødekomme behovet for bæredygtige kompetencer i et fremtidigt perspektiv.

 

Eksperimenter er et ’must’ for de erhvervsrettede uddannelser

Leif Bille, direktør på TEC, som er projektets tilsagnsmodtager, fastslog i sin tale, at en mere eksperimenterende tilgang er afgørende for udviklingen af de erhvervsrettede uddannelser.  – Vi må eksperimentere for at finde nye måder at drive uddannelse på. Vi må tænke ud af boksen og være endnu tættere på praksis. For de erhvervsrettede uddannelser er det et ’must’. TEC er med i projektet, fordi vi tror, at det her er fremtidens måde at udvikle uddannelser, sagde han.

 

Uddannelse skal give mening her og nu

Dorrit Sørensen, projektchef, gav udtryk for, at projektet er et svar på et behov, som mange nikker genkendende til i det erhvervsrettede uddannelsessystem.

– Vi hører alle steder fra i uddannelsessystemet, at det er på tide at tænke i helt nye baner, hvis vi for alvor ønsker at skabe bedre uddannelser, som motiverer de unge og giver dem bæredygtige kompetencer.

 

Camilla HuttersCamilla Hutters, udviklingsleder på CEFU, Center for Ungdomsforskning DPU supplerede med pointer om, at unge bliver motiveret ved, at deres uddannelse giver mening her og nu. Derfor skal der være mere udveksling mellem uddannelse og arbejde, og vi skal i mindre grad se de to som adskilte størrelser.

 

Karina P. JespersenTo elever fra TEC, Karina Petallana Jespersen og Jesper Jensen, underbyggede pointerne om, at uddannelse skal pege fremad. De fortalte om oplevelser, hvor anderledes undervisningsmetoder og kontakten til ’det virkelige arbejdsliv’ gav dem en klar motivation.

 

De unge skal have entreprenante kompetencer

Nikolai Lubanski– De unge har i dag et arbejdsliv foran sig med rigtig mange skift. Mange af de fag, vi kender i dag, vil ændre sig eller helt forsvinde. Det er blevet endnu mere udtalt end tidligere, tag f.eks. min egen far, der var hulkortsoperatør, men med teknologiens udvikling forsvandt den funktion simpelthen. Derfor er det helt afgørende, at de unge får et entreprenant forhold til deres faglighed, så de kan være med til at udvikle arbejdsmarkedet og bliver ved med at udvikle deres faglighed igennem hele arbejdslivet, sagde Nikolaj Lubanski, prorektor på Metropol under den officielle åbning af Uddannelseslaboratoriet.

 

Helhedstænkning – et fælles projekt

Helt centralt i projektet er samarbejdet mellem uddannelsesaktører og arbejdsmarked. Projektet har da også hele 15 partnere bestående af uddannelsesinstitutioner, tænketanke, organisationer og virksomheder.

 

– Det handler om at favne det hele og skabe resultater med sammenhængskraft, sagde Dorrit Sørensen og fortsatte: – Det kan vi ikke gøre alene, og derfor har vi brug for et tæt samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Og ikke mindst er det politiske bagland helt afgørende for, at vi har mandat til at skabe den udvikling, vi gerne vil.

 

Viden er Regionen Hovedstadens kerneydelse

Fra politisk hold er der stor opbakning om projektet. Region Hovedstaden og den Europæiske Socialfond har bevilget henholdsvis 12,5 og 25 millioner kroner, så der er tale om en stor indsats for at nytænke uddannelser og skabe nye veje i uddannelsessystemet.

 

Marianne Stendell– Viden er regionens kerneydelse. Vi har ansvar for at skabe vækst, og her er det alfa og omega, at de unge udvikler deres kompetencer og har lyst til at dygtiggøre sig igennem hele livet, sagde Marianne Stendell, regionsrådsmedlem og formand for Region Hovedstadens udvalg for fremtidens uddannelse og forskning.

 

Hun sluttede med at fremhæve projektets aktualitet bekræftet i åbningens store fremmøde fra alle leder og kanter i de erhvervsrettede uddannelser, og kastede til sidst en opfordring ud til alle i salen: – Det er nu, der skal eksperimenteres!

 

Om Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium er et projekt, der eksperimenterer for at udfordre og nytænke erhvervsrettede uddannelser fra EUD til ph.d., så flere uddanner sig, og uddannelserne bliver bedre. Uddannelseslaboratoriet vil samle praksis, udvikling og forskning i et nytænkende vidensmiljø.Grundtanken i projektet er, at vi skal være meget mere eksperimenterende, når vi tænker uddannelse – både i forhold til læring, undervisning, organisation og ledelse.

 

Projektet har modelkarakter. Det bidrager med en efterprøvet metode til innovation af uddannelser. En metode, der gerne skulle bestå ud over projektets levetid.

 

Kernen i projektet er uddannelseseksperimenterne, som fysisk etableres hos de mange partnere, der står bag projektet. Eksperimenterne foregår tæt på praksis – for eksempel i forsøgsklasser – og det betyder, at man løbende kan se, hvordan de virker, justere, afprøve andre løsninger og implementere det, der virker godt. På den måde skabes en løbende sammenhæng mellem udvikling og drift.

 

Der bliver eksperimenteret inden for fem programmer:

1. Kompetencer i verdensklasse

2. Nye samspilsformer mellem uddannelse og erhverv

3. Den eksperimenterende organisation

4. Education on demand

5. Nye karriereveje

 

Uddannelseslaboratoriet bor på Teknisk Erhvervsskole Center og Professionshøjskolen Metropol.

 

Partnerne i projektet

TEC – Teknisk Erhvervsskole Center

Professionshøjskolen Metropol

KTS, Københavns Tekniske Skole

KEA, Københavns Erhvervsakademi

DTU, Danmarks Tekniske Universitet

HR og Uddannelse, Region Hovedstaden

CPH WEST, Uddannelsescenter København Vest

SOSU C, Social- og Sundhedsuddannelses Centret

UU, Ungdommens Uddannelsesvejledning København

NCE, Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Metropol

CEFU, Center for Ungdomsforskning, Aarhus Universitet

Program for Vejledning og Voksenpædagogik, UCC

Tænketanken DEA

Rigshospitalet